авг
2017
21

OBAVEŠTENJE O KONTROLI NELEGALNIH PRIKLJUČAKA

Legalizacija još uvek moguća

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica obaveštava javnost da je, nakon isteka roka za legalizaciju priključaka na javnu i kanalizacionu mrežu, u toku kontrola stanja na terenu. Kontrolom je obuhvaćena celokupna terotirija grada Subotice i okolnih naselja.

U raznim delovima grada naše ekipe su registrovale jedan broj domaćinstava sa nelegalnim priključcima, čiji korisnici nisu iskoristili priliku da pod povoljnim uslovima, uz standardnu cenu i na 24 mesečne rate, izvrše legalizaciju nelegalnih priključaka. Za te građane povoljni uslovi više ne važe i njima će ovih dana biti dostavljeni pozivi da, ukoliko podnesu potrebnu dokumentaciju, legalizuju svoje priključke po dvostrukoj ceni i bez mogućnosti plaćanja na rate. U protivnom će biti isključeni sa sistema javne vodovodne ili kanalizacione mreže.

Građani koji nisu legalizovali svoje priključke, a naše ekipe ih još nisu obuhvatile kontrolom, i dalje imaju mogućnost da izvrše legalizaciju pod povoljnim uslovima, te ih pozivamo da ovu priliku iskoriste pre dolaska naših kontrolnih ekipa.

Standardne cene novih i legalizacije nelegalnih priključenja iznose sa pripadajućim PDV-om:

-  na vodovodnu mrežu           31.286,34 dinara

-  na kanalizacionu mrežu       27.021,38 dinara.

Zahtevi i ugovaranje priključenja, odnosno legalizacije priključenja, mogu se obaviti svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova na šalteru br. 6 u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Subotici na Trgu Lazara Nešića 9/a.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev mogu se dobiti pozivom na besplatnu telefonsku liniju Službe za odnose sa potrošačima broj 0800-000-024 u istom periodu ili na internet stranici preduzeća www.vodovodsu.rsna meniju: Korisnici – priključenja.