нов
2010
29

RAPORT O TOKU IZGRADNJE NOVOG PREČISTAČA

RAPORT O TOKU IZGRADNJE NOVOG PREČISTAČA

Projekat rekonstrukcije i gradnje prečišćavanja otpadnih voda – presek stanja

Građevinski deo:

  • završena je izgradnja linija - vode i linija - mulja,
  • izmuljena je laguna 1 i 2,
  • urađen je gravitacioni deo poveza Palića sa prečistačem.

Ekonomski deo:  

  • kredit EBRD banke je iskorišćen u potpunosti,
  • Grad je svoje finansijske obaveze ispunio (uložio je kako je bilo predviđeno – 3 miliona evra svojih sredstava),
  • iz donacije Evropske Delegacije (DEC) do sada je isplaćeno 4,3 miliona evra. Preostali iznos do konačnog iznosa od 4,7 miliona evra je obračunat prema Delegaciji i u toku je procedura plaćanja.

Eko-tehnološki deo:

  • Digestori 1 i 2 su u funkciji, proizvodi se bio - gas sa ekspertima iz Stulza (Nemačka),
  • Gasni generatori su startovani  prema projektu,
  • Trenutno se vrši harmonizacija tehnoloških parametara da bi se smanjio sadržaj H2S (vodonik-sulfida) u biogasu i omogućilo korišćenje biogasa u gasnim generatorima za proizvodnju struje.