окт
2017
3

REALIZACIJA PROJEKTA IZGRADNJE DRUGE „FABRIKE VODE“ U SUBOTICI

U JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica održana konferencija za novinare

Rukovodstvo subotičkog JKP „Vodovod i kanalizacija“ i konzorcijum izvođača radova kojeg predstavljaju priznate firme u oblasti tretmana voda i hidrogradnje, SADE i Veolia Water iz Francuske i Graditelj NS iz Novog Sada, novinare i javnost su na PRESS konferenciji danas (03.10.2017.) upoznali sa aktivnostima na pripremi za izgradnju drugog postrojenja za tretman vode u Subotici. Završetkom izgradnje ovog postrojenja, čija je vrednost oko 5,5 miliona evra, u roku od dve naredne godine svi potrošači će se u jedinstvenu sistemu Subotica – Palić snabdevati sa dovoljnim količinama zdrave, kvalitetne pijaće vode.

Izgradnja postrojenja za tretman voda na drugom Centralnom gradskom kompleksu Vodozahvat – II predstavlja treću fazu realizacije Projekta za unapređenje vodnog sistema grada Subotice. Ovaj Projekat se realizuje na osnovu Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Subotice za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda uzimanjem kredita kod EBRD Banke u ukupnom iznosu od 11 miliona evra, kao i na osnovu prethodno potpisana dva Ugovora: Ugovora o zajmu između Grada Subotice i EBRD i Ugovora o projektu između EBRD i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Za realizaciju ovog projekta obezbeđena je i donacija u iznosu od 1,2 miliona evra putem Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan (WBIF).

Vodozahvat II je drugi centralni kompleks vodosnabdevanja grada Subotice i Palića koji je izgrađen 1983. godine. Na njemu se ne vrši kondicioniranje vode, tj. uklanjanje viška arsena, amonijaka i gvožđa do nivoa propisanih koncentracija, a obezbeđuje snabdevanje oko 20% stanovništva sa sirovom vodom. Na osnovu Generalnog plana razvoja i proširenjem urbanih zona i Strategije razvoja vodosnabdevanja, Subotica, Palić i Kelebija predstavljaju jedinstveni tehnički, tehnološki i infrastrukturni sistem. Master planom Grada i Palića predviđeno je da se sa ovog gradskog kompleksa obezbedi snabdevanje vodom kapaciteta 120 litara/sekundnih u odnosu na sadašnjih 40 litara – rekao je Đerđ Šugar, v.d. direktor subotičkog „Vodovoda i kanalizacije“ i naveo da će se pored izgradnje i opremanja postrojenja za preradu sirove vode, izgraditi i opremiti rezervoar kapaciteta 2500 m3, kao i Crpna stanica visokog pritiska kapaciteta 200 l/s.

Postupak javne nabavke realizovan je u roku od godinu dana prema veoma preciznim i složenim međunarodnim FIDIC uslovima, tj. na osnovu „žute knjige“ u dve faze: pribavljanje tehničkih ponuda u kojem je učestvovalo 7 ponuđača i pribavljanje finansijskih ponuda u kojem je učestvovalo 5 ponuđača. Ove postupke su kontrolisali EBRD Srbija i ugovorni konsultanti IC CONSULT iz Beča i PRO-ING iz Novog Sada – upoznao je prisutne Goran Mijatović, rukovodilac radne jedinice „Vodovoda i kanalizacije“ za realizaciju projekta. Ugovor o izgradnji postrojenja za trtman voda na Vodozahvatu II i pomoćni radovi – SWUP III su 17. avgusta 2017. godine potpisali izabrani najpovoljniji ponuđač, Konzorcijum kojeg čine firme SADE – Veolia Water Technologies iz Francuske – „Graditelj GP“ Novi Sad, sa investitorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Ugovorena vrednost radova iznosi 5.550.075,79 evra, a rok za završetak radova je 730 dana.

Realizacijom ovog Ugovora obezbediće se snabdevanje svih potrošača sa dovoljnim količinama i propisanim pritiskom kvalitetne, zdrave pijaće vode prema domaćoj normativi i direktivama Evropske unije o kvalitetu vode za piće u celokupnom jedinstvenom sistemu Subotica – Palić, rekao je Čaba Šanta, izvršni direktor za resor investicija i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Osim ove koja će se realizovati u naredne dve godine – dodao je Čaba Šanta, do sada su realizovane četiri faze Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice: izgradnjom Kolektora II i VII Subotica je dobila oko 9 km kolektorske i kanalizacione mreže; izgradnjom Centralnog magistralnog vodovoda i povezom njegovog istočnog i zapadnog kraka dobijeno je novih 10,7 km magistralne i sekundarne vodovodne mreže, a takođe je realizovano bušenje i opremanje dva bunara na Vodozahvatu II. Uštedama u tenderskom postupku izbora najpovoljnijih ponuđača, izvršena je i zamena dotrajalih sabirnih cevovoda, izgradnja peskolova i polaganje optičkog kabla na Vodozahvatu I, čimesu obezbeđeni neophodni tehnički uslovi za sigurnost sistema od havarija, smanjenje gubitaka vode i savremeni monitoring i upravljanje sistemom.

Приложени фајлови

  1. Презентација - Водозахват II.
    (1 MB) 03.10.2017.