окт
2017
11

„PROVERAVAO SAM PRIMENU ZAHTEVA ISO STANDARDA KAO POTROŠAČ VODE ZA PIĆE!“

Subotički Vodovod i kanalizacija uspešno je odbranilo putem nadzorne provere sertifikate sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću rada, kao i zdravstvenom bezbednošću vode kao hrane. Postavljajući se u poziciju potrošača vode za piće i kao korisnik usluga, uočio sam kroz razgovore, informacije i kontrolu na objektima preduzeća zavidni nivo posvećenosti poslovodstva i radnika primeni zahteva međunarodnih standarda koje su, što je retkost, oni prihvatili kao alat za uspešno upravljanje poslovnom politikom,  proizvodnjom i uslugama, kontrolom kvaliteta pitke i otpadnih voda i projektovanjem,  investicijama i razvojem – izneo je svoju ocenu na jučerašnjem završnom sastanku (10.10.2017.) Slobodan Vujković, vodeći proveravač nadležne sertifikacione kuće, CERTOP Srbija.

Šta je proveravano?

Slobodan Vujković i Eva Harmat, proveravači CERTOP Srbija izvršili su nadzornu proveru primene standarda ISO 9001:2015 koji se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine, BS OHSAS 18001:2007 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću rada i HACCP – sistem za zdravstvenu bezbednost hrane (vode) u delatnostima: Proizvodnja, distribucija i kontrola kvaliteta vode za piće, Odvođenje, prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda, kao i Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže.

Razumevanje konteksta, potreba i očekivanja zainteresovanih strana, liderstvo i posvećenost rukovodstva primeni zahteva standarda

U svom uvodnom izlaganju, Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica upoznao je proveravače sa odgovorom na pitanje šta je u periodu od poslednje nadzorne provere Integrisanog menadžment sistema do danas, znači u proteklih godinu dana učinjeno u ovom preduzeću na zadovoljstvu korisnika i pružanju proizvoda i usluga.

„Prvo što želim da naglasim, to je da  RAZUMEVANJE KONTEKSTA ORGANIZACIJE kao osnove Standarda ISO 9001:2015, predstavlja sposobnost menadžmenta kvalitetom da zacrta i ostvari rezultate u odnosu na ona pitanja koja se odnose na ZADOVOLJSTVO KORISNIKA I OKRUŽENJA REALIZOVANIM PROIZVODIMA I USLUGAMA!

Drugo što želim da naglasim je POTREBA MENADŽMENTA RIZICIMA koji mogu na to zadovoljstvo korisnika i okruženja da utiču poremećajima u realizaciji proizvodnje i usluga.

I treće što želim da naglasim, to je MENADŽMENT U VANREDNIM PRILIKAMA I SITUACIJAMA kojim se postiže, u skladu sa ciljevima naše delatnosti, minimum uslova za zaštitu životne sredine i potreba korisnika kao neophodnog uslova življenja i rada u takvim okolnostima.

Navešću samo najznačajnije realizovane i aktivnosti u toku koje se odnose na prethodne tri napomene:

1. Projekat za unapređenje vodnih sistema grada Subotice/kredit i donacija EBRD

Započete su aktivnosti u poslednjoj fazi realizacije ovog Projekta: Izgradnja postrojenja za tretman sirove vode na Vodozahvatu II, drugom centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja jedinstvenog sistema Subotica – Kelebija – Palić. Izgradnjom ovog postrojenja, crpne stanice visokog pritiska i rezervoara u naredne 2 godine, doći će do povezivanja 2 gradska izvorišta vode, obezbeđenje dovoljnih količina i propisanog pritiska vode. Najznačajniji efekat realizacije ove investicije je postizanje propisanog kvaliteta vode u celokupnom sistemu, po domaćim i međunarodnim normama kvaliteta vode za piće.

U prethodnim fazama ovog Projekta, tokom 2016. i 2017. godine realizovana je izgradnja 8 km magistralne i 2,7 km sekundarne vodovodne mreže, kao i 5,6 km kolektorske i 3,4 km sekundarne kanalizacione mreže. Time su obezbeđeni uslovi za pristupačnost ovih mreža korisnicima u cilju stvaranja boljih uslova i njihovog zadovoljstva, ali i zaštitu životne sredine kanalisanjem upotrebljenih voda na Postrojenje za prečišćavanje i njihovim upuštanjem u recipijent – jezero Palić.

Takođe, realizovano je i bušenje dva nova bunara na Vodozahvatu II, kao i rekonstrukcija sabirnih bunarskih vodova i glavnog izlaznog voda na Vodozahvatu I sa ciljem sprečavanja havarija i obezbeđenja pouzdanog snabdevanja korisnika vodom, kao i polaganje optičkih kablova sa ciljem savremenog upravljanja izvorištima.

2. Projekat biodiverziteta Palića i Ludaša/donacija KfW

Do kraja ove godine započeće realizacija ovog Projekta koji obuhvata investicije u izgradnju šumskog vodozaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš, proširenje kanalizacione mreže oko turističkog dela jezera, rekonstrukciju mehaničkog i biološkog prečistača otpadnih voda. Separatnim kanalizacionim sistemima biće omogućeno da se atmosferska voda uliva u jezero Palić, a završetkom izgradnje potisnog voda, da se fekalna i industrijska otpadna voda kanališe do Prečistača otpadnih voda.

3. Projekti Partnerstva – razmena iskustava i dobrih praksi između preduzeća vodovoda i kanalizacije

Završen je 14-mesečni Projekat UN – HABITAT – GWOPA (Globalna alijansa partnerstva operatera vodovoda) između budimpeštanskog i subotičkog Vodovoda. U toku realizacije projekta upoznati smo sa savremenim metodama menadžmenta organizacijom, veštinama, informatikom, održavanjem, investicijama, smanjenjem gubitaka i neprihodovane vode, odnosima sa potrošačima, procedurama i drugim značajnim iskustvima i saznanjima koja mogu unaprediti naš rad i upravljanje. Kao „kruna“ završetka ovog Projekta, stručnjaci BP Vodovoda su na jezeru Palić za širu javnost prezentovali mobilnu tehnologiju za preradu zagađene u pitku vodu u vanrednim situacijama.

Sa Vodovodm Slavonski Brod  smo zajednički aplicirali na IPA fond prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija sa projektima na temu: Smanjenje emisije CO2 u vazduh i Energetsku efikasnost. Nismo prošli, jer je bilo oko 150 aplikacija. Ali je pozitivan efekat bio taj što smo uspostavili saradnju i razmenili iskustva i saznanja kako se sirova čista i otpadna voda mogu koristiti u sistemu proizvodnje sopstvene „ZELENE“ ENERGIJE, kao i putem solarnih panela i invertera vazduha sa ciljem zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

Preko IAWD Beč (Asocijacijom vodovoda podunavskih zeamlja) kao delom IWA – Svetske asocijacije voda, realizujemo Projekte Benčmarkinga, Asset Managementa (Savremenim upravljanjem osnovnim infrastrukturnim sredstvima), primenjujući savremene softvere i operativne sisteme koji se koriste u svetu.

Takođe, naše preduzeće u saradnji sa IAWD i TCC Danubius učestvuje u projektu Nemačkog udruženja za vode „Komšijski susreti radnika, stručnjaka i rukovodstava Vodovoda“ koje je rezultiralo posetom 40 stručnjaka i menadžera iz zemalja EU subotičkom Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

Na relaciji Vodovoda Nemačke, Novog Sada i Subotice uspostavljen je sistem Kontrolinga metodom ključnih indikatora performansi, na osnovu kojeg se na mesečnom, periodičnom i godišnjem nivou utvrđuju odstupanja u realizaciji poslovne politike, proizvodnje i usluga u odnosu na plan, definišu rizici na osnovu utvrđenih kriterijuma i NA VREME donose i preduzimaju mere za otklanjanje uzroka rizika i za poboljšanja.

4. Team building – jačanje klime poverenja, partnerstva i timskog rada

Između rukovodstva preduzeća i Sindikata– kao predstavnika zaposlenih uspostavljen je partnerski, uvažavajući i tolerantan dijalog o svim pitanjima od značaja sa socijalno-ekonomski položaj zaposlenih.  Omogućeno je njihovo učešće i uticaj preko svojih predstavnika na sednicama Nadzronog odbora Preduzeća, naročito prilikom donošenja Programa poslovanja i Izveštaja o njihovoj realizaciji. Poslednji primer je zajednička sednica rukovodstva i Sindikata Nezavisnost u cilju donošenja Politike zapošljavanja i zarada za 2018. godinu.

Napominjem da zakonska ograničenja, naročito u pogledu zapošljavanja i zarada značajno utiču na starosnu strukturu, zdravstveno stanje i sposobnost zaposlenih, kao i demotivaciju. Ali, bitno je reći i to da postoji veliki stepen svesti i lojalnosti zaposlenih prema preduzeću i obavljanje usluga korisnicima koji su na visokom nivou, kako obima, tako i njihovog kvaliteta.

To se postiže iorganizacijom Sportsko-rekreativnog druženja svih zaposlenih sa poslovodstvom i partnerskim outsources kompanijama (Terax, Graditelj NS), kakvo je održano 6. oktobra na Ergeli Kelebija.

5. Priznanje „FIRMA OD POVERENJA“

Već drugu godinu zaredom, 2016. i 2017. godine našem preduzeću je od strane Centra za istraživanje mišljenja klijenata za Jugoistočnu Evropu uručen sertifikat „FIRMA OD POVERENJA“. Savremenom metodom pretraživanja svih Internet sajtova utvrđeno je da nije objavljena nijedna javna kritika, primedba ili žalba potrošača na obim i kvalitet proizvoda i usluga, kao i neljubaznost ili neefikasnost osoblja Preduzeća.“ – završio je svoje izlaganje Đerđ Šugar, nadajući se da ćemo na nadzornoj proveri uspešno zadržati sertifikate sa prelaskom na nove verzije standarda koji se primenjuju od 2015. godine.

„Pljuštale“ zaslužene pohvale od proveravača

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću rada je pored preciznog normativnog uređenja i limitiranja, unapređen još više u odnosu na prošlu godinu. Pored estetike, bitno je da su poslovni krugovi bezbedno uređeni i obeleženi, da se vodi računa o obukama, pregledima zaposlenih i tehničkoj ispravnosti opreme, alata, mašina i uređaja. Na primeru poslovođe Nenada Ševarlića i njegove ekipe vodoinstalatera sa Vodozahvata Bajmok se može dati ocena da je sistem kvaliteta i BZR na veoma zavidnom nivou – izneo je Slobodan Vujković, vodeći proveravač i dodao – sve je to postignuto zahvaljujući veoma dobrom timu za ovaj sistem kojeg čine Zoltan Kudlik, predstavnik rukovodstva za BZR i stručni konsultanti iz kikindske firme Panonija Regulus.

Uživanje je raditi sa onima koji znaju kako se obavlja delatnost u interesu i na zadovoljstvo potrošača, koji imaju i poznaju ciljeve. Veoma ste lagano prešli na nove verzije standarda i koristite ih kao moćan alat jer ste ih impementirali u poslovnu logiku, rukovođenje i rad preduzeća. Za primer je drugima kako ste definisali i kako primenjujete upravljanje rizicima u svim oblastima primene standarda, a na mene je najviše ostavio utisak primer utvrđivanja rizika, donete mere za njihovo otklanjanje i njihovo sprovođenje, koje su mi na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda prezentovali Gligor Gelert, rukovodilac ovog Sektora i Biljana Isić, tehnolog – ocenila je Eva Harmat – proveravač i dodala – investicije koje su nedavno realizovane i ukupan rad i red na Vodozahvatu I kojeg sam proveravala, ukazuju da su oba sistema – kako HACCP, tako i kvaliteta, na „sigurnim nogama“ tamo gde se proizvodi, tretira i isporučuje u distributivni sistem voda, kao kvalitetna zdrava hrana. Moram da pohvalim tim Ildiko Seleši, rukovodioca ovog sektora, mlade tehnologa i hidrogeologa, Čorbu Janoša i Zvonka Majcena sa zaposlenima na ovom objektu. Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode za piće i otpadnih voda je kadrovski i opremom izrasla ove godine na takav nivo da treba da pokrenete postupak njene akreditacije.

Stanje sistema zaštite životne sredine je na veoma pohvalnom nivou – ocenila je Eva Harmat i dodala – kada bi sve zavisilo samo od subotičkog Vodovoda i kanalizacije – Ludaš i Palić bi bili izuzetno ponosni kako se prema zaštiti ovih recipijenata odnosite. Posebno ističem mladog stručnjaka, inženjera zaštite životne sredine, Bojana Šoralova, koji je toliko individualno jak da može o ovom sistemu i standardu držati drugima predavanja. Na kraju, na osnovu kontrole celokupne dokumentacije i zapisa koji objektivno dokazuju da je ovaj sistem uspešan, da nema neusaglašenosti sa zahtevima standarda, ističem za to zasluge Dragana Radulovića, predstavnika rukovodstva za IMS i Janoša Vargu, stručnog konsultanta iz ConSacta iz Kanjiže, za kojeg bi, da ga inače ne poznajem,  bila na osnovu njegovog poznavanja vaše delatnosti, organizacije, ljudi ... sigurna da je stručnjak subotičkog Vodovoda.

Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.