дец
2010
6

INTERVENTNOST ZA MESEC NOVEMBAR 2010

INTERVENTNOST ZA MESEC NOVEMBAR 2010

Dispečerska služba JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja svojevrsno komunikacijsko čvorište između dobijenih informacija građana s jedne, i interventnih službi, s druge strane.

Koliko će građani u nekoj ulici ili zgradi ostati bez vode, ili će im biti zapušena kanalizacija, najviše zavisi od iskustva i snalažljivosti dispečera. Takođe, i od brzine i efikasnosti interventnih službi, nakon preuzetih informacija o vrsti, obimu i lokalitetu dojavljenih kvarova.

Znači, uočili ste ili imate neki kvar koji se odnosi na vodovod ili kanalizaciju, treba da nazovete već poznati broj: 55 – 77 – 11 naše i VašeDispečerske službe.

Ovaj izveštaj javno podnosimo  mesečno, kako bi prikazali interventnost i efikasnost službi koje su formirane da bi svojom brzinom i kvalitetom rada omogućili neprekidno funkcionisanje delatnosti vodovoda i kanalizacije na zadovoljstvo naših korisnika usluga

Broj informacija

U mesecu NOVEMBRU na Dispečersku službu pristigla je ukupno 124 informacije i zahteva građana i drugih korisnika usluga za intervencije. Od toga najviše,  67 % su se odnosile na proizvodnjuvode, kvalitet vode i zagradsku i prigradsku vodovodnu, odnosno  33% na  kanalizacionu mrežu i Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Grada. Povratno je informisano  48 potrošača, tj.  približno svaki treći koji je uputio informaciju na ovu Službu. Najčešće se potrošači javljaju u periodu od 8.00 do 13.00 časova.

Najčešći sadržaj informacija

  • Proizvodnja vode – predviđeni i nepredviđeni ispadi iz sistemasnabdevanja izvorišta električnom energijom, smanjenja pritiska vode;
  • Distribucija pijaće vode – curenje vode kod vodomera i na ulici, neispravni ventili;
  • Laboratorija za kontrolu pijaće vode – žuta voda;
  • Odvođenje otpadnih voda – zapušenje kanalizacije, propalo zemljište, oštećen ili nestao šaht poklopac.

Interventnost službi – prekidi u vršenju usluga

  • Proizvodnja vode – u 67 % slučajeva vreme otklanjanja nedostataka je trajala do1 časa, a u preostalih 33 % do 2 časa. To nije prouzrokovalo nestanak vode, osim smanjenja pritiska u delovima vodovodne mreže;
  • Distribucija vode – Većina kvarova otklanjana je u periodu do 6 časova, tj. 87 %,   dok je preostalim slučajevima to trajalo do 24 časa;
  • Laboratorija pijaće vode – svi uzroci reklamacija građana otklonjeni su u roku do 6 časova;
  • UPOV grada Subotica – 1 prekid do 6 časova usled nenajavljenog prekida u snabdevanju objekta električnom energijom;
  • Odvođenje otpadnih voda – skoro u svim, tj. u 97 % slučajeva intervencije suobavljene  u rokudo 6 časova, a preostalih 3 % ili samo u jednom slučaju, do 24 časa.

Iz svega ovoga se može zaključiti da je interventnost službi JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Subotica, uobičajeno, na vrlo visokom nivou, zahvaljujući najviše saradnji između građana i Dispečerske službe, koja na broj telefona 55 – 77 – 11 prima informacije i organizuje efikasno rešavanje problema građana i drugih korisnika usluga, koji se odnose na redovno i kvalitetno funkcionisanje vodovoda i kanalizacije.