дец
2017
27

SARADNJA U INTERESU POTROŠAČA I RAZVOJA SISTEMA

Posle godinu i po dana okončan je projekat koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta snabdevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda grada Subotice kroz razmenu iskustava i stručnu pomoć Gradskog vodovoda Budimpešte. Jedan od najvažnijih zadataka za subotički vodovod je osavremenjavanje sistema i smanjenje gubitaka iz mreže.

Pod pokroviteljstvom Globalne alijanse partnerstva operatera voda (GWOPA) koji je realizovan u okviru programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN HABITAT), pre godinu i po dana počeo je projekat saradnje vodovoda Subotice i Budimpešte, a rezultati koji su u tom periodu postignuti predstavljeni su na konferenciji za novinare 5. decembra 2017. godine kojoj su, pored učesnika projekta prisustvovali predstavnici i generalni direktor beogradskog vodovoda.

Za subotičke stručnjake, saradnja i kontakti koji su ostvareni predstavljaju sticanje značajnih iskustava koja treba primeniti u cilju poboljšanaja celokupnog funkcionisanja sistema snabdevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadne vode. Bila je to prilika da se upoznaju sa savremenijim i mnogo razvijenijim načinima delovanja u ovoj oblasti. Za Budimpeštanski vodovod, kako je naglasio generalni direktor Čaba Harangi, završetak projekta ne smatra tačkom na saradnju nego zarezom koji otvara puteve novim saradnjama i povezivanjima:

„U vreme kada dolazi do promene klime i opadaju rezerve vode, problem pitke vode postaje globalni i biće sve izraženiji a to znači veću odgovornost i za sve nas koji radimo u ovoj oblasti. Upravo ta odgovornost je motivisala stručnjake budimpeštanskog vodovoda da se uključe u program Globalne alijanse parterstva sa ciljem poboljšanja uslova života građana a sa druge strane poboljšanjem kvaliteta usluga vodoprivrednih organizacija. Nas povezuje geografska bliskost i za proteklih godinu i po dana bila je namera da se besplatno obezbedi razmena iskustava, bez poslovnih interesa, u jednom ravnopravnom partnerstvu. Nismo mi ti koji smo pružili pomoć jer smo pametniji ili su kolege iz subotičkog vodovoda manje stručni, nego zato što smo mi u našoj delatnosti već ranije razradili metode i rešenja koja smo želeli da predamo da bi se u regionu Subotice poboljšalo snabdevanje vodom i bilo sigurnije i kvalitetnije. U kolegama iz Subotice naišli smo na stručnjake koji su željni znanja i dobro pripremljeni i odlučili smo da nastavimo budući zajednički rad u okviru jednog novog neprofitnog sporazuma o saradnji“, rekao je pored ostalog Čaba Harangi.

Ekipe stručnjaka i mehanizacije Budimpeštanskog vodovoda u okviru saradnje u proteklih godinu i po dana boravili su u nekoliko navrata u Subotici a jedna od konkretnih mera bilo je ispitivanje gradske vodovodne mreže savremenim uređajima na principu ultra zvuka kojima se otkrivaju mesta gde nastaju gubici u vodovodnom sistemu.

„Smanjenje nivoa neprihodovane vode jedan je od zadataka koji stoje pred nama jer se njen procenat u Subotici kreće 30 pa i više procenata. Prezentacija i terenski rad ekipe iz Budimpešte su nas uverili da tom pitanju moramo da se posvetimo na organizovani način i da to mora da postane jedan od ključnih pravaca naše poslovne politike koji obuhvata istraživanje, dijagnostiku i smanjenje tehničkih gubitaka vode koja se pojavljuje u procesu proizvodnje i distribuciji vode“, rekao je Đerđ Šugar, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. On je ocenio da što se tiče gubitaka vode, Subotica je u odnosu na druge gradove u Srbiji u povoljnijem položaju, ali prema zapadnoevropskim gradovima ovi gubici su značajni. Postoji i niz drugih iskustava Vodovoda Budimpešte koje treba primeniti na naše prilike:

„Gradski vodovod Budimpešte ima deset puta više zaposlenih ali je njihova osnovna organizaciona šema isto toliko puta efikasnija, savremenija i racionalnija od naše i mi želimo da je preslikamo kod nas. Neophodno je da primenimo iskustva na monitoringu procesa rada u cilju optimalizacije svih resursa kojima raspolažemo i kojima upravljamo. U odnosu sa potrošačima, poseban utisak je na nas ostavio njihov Call centar. Nadamo se stvaranju uslova za daljinski nadzor i upravljanje objektima i mrežom, formiranju elektronskih radnih naloga za preventivno i interventno održavanje i savremeniju analizu performansi sistema kao osnovi za održavanje, rekonstrukciju, obnovu i investicije u objekte i mrežu. Tu je i primena iskustava u podeli nadležnosti između vodovoda i grada, pokrajine i države između tekućeg, preventivnog i investicionog održavanja i novih investicija, kao i formiranje poslovne škole za edukaciju kadrova preduzeća po ugledu na takvu u Gradskom vodovodu Budimpešte“, naglasio je Đerđ Šugar.

Nakon prezentacije, između gradskog vodovoda Budimpešte i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotice potpisan je ugovor o namerama za dalju saradnju.

Pripremili,
Miodrag Radojčin i
Petar Doroslovački