jun
2018
5

PIJAĆA VODA – ZDRAVA HRANA OD RANOG DETINJSTVA!

Konferencija povodom Evropske nedelje održivog razvoja u Subotici

Povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, u Velikoj većnici Gradske kuće, u organizaciji JKP „Vodovod i kanalizacija“ održana je u ponedeljak, 4. juna 2018. godine konferencija pod nazivom „Voda za održivi razvoj“. Konferencija je organizovana sa ciljem da ukaže na značaj očuvanja vodnih resursa i racionalne potrošnje vode. Iako su među učesnicima konferencije bili predstavnici lokalne samouprave, drugih javnih preduzeća i ustanova, posebna pažnja bila je posvećena najmlađim potrošačima, đacima subotičkih osnovnih škola.

- Želimo što više da edukujemo decu, naše buduće generacije o očuvanju vodnih resursa. Cilj nam je da im ukažemo na problem neracionalne potrošnje vode i značaj očuvanja naših površinskih voda. Racionalna potrošnja vode trebalo bi da ima kontinuitet. Kako zbog rasta cene vode, tako i zbog edukacije dokazano je da građani sve racionalnije troše vodu. Svaki dan bi trebalo da razmišljamo kako da što manje vode potrošimo, kako da je racionalno koristimo, a napredak i razvoj tehnologije su to omogućili - poručio je Gligor Gelert, procesni menadžer u JKP „Vodovod i kanalizacija“, otvarajući ovu konferenciju.

Izlaganje Tivadara Bunforda, predsednika Skupštine Grada Subotice
VODA ZA ODRŽIVI RAZVOJ – RESURSI VODE GRADA SUBOTICE ZA SADAŠNJE, ALI I BUDUĆE GENERACIJE

Pre svega, želim da Vas informišem da se Evropska nedelja održivog razvoja obeležava prigodnim manifestacijama svake godine od 30. maja do 5. juna. Ova inicijativa raširena je širom Evrope, podstiče i čini vidljivim aktivnosti, projekte i događaje koji promovišu održivi razvoj i globalne ciljeve održivog razvoja. Prethodnih godina uspešno je predstavljeno 4.031 aktivnosti u 30 država. Od danas su Grad Subotica i njeno Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ zajedno sa svima Vama partneri u ostvarivanju tih ciljeva.

Današnji dan smo posvetili vodi kao jednom od najznačajnijih resursa za život i rad na našoj planeti Zemlji. Ja želim da ukažem na to da se naš Grad odgovorno ponaša prema vodi i veoma skupocenim i složenim sistemima koji  obezbeđuju da se sirova voda crpi iz dubokih podzemnih izdani, da se ona prerađuje do nivoa pijaće vode po evropskim normama kvaliteta, da se kontroliše njen kvalitet i distribuira do svih potrošača, a da se nakon upotrebe u domaćinstvima, vrtićima, školama i drugim ustanovama i industriji ona odvodi kanalizacionom mrežom i prečišćava na gradskom prečistaču, kako bi kao takva došla do jezera Palić. Takođe, jedan od ciljeva je da se i u okolnim naseljima izgrade fabrike vode i prečistači otpadnih voda, kako bi se sprečilo zagađivanje okolnih rečica i vodotokova.

Prethodno sam napomenuo da se naš Grad odgovorno ponaša prema vodi.

Ovde želim da navedem neke od ključnih odluka i projekata koje je donela gradska vlast u saradnji sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u poslednjih 30-tak godina, znači u novijoj istoriji Subotice:

 1. Izvorišta, bunari i vodovodna mreža naselja koja okružuju Suboticu su odlukom Grada Subotice dati na brigu subotičkom Vodovodu. Na taj način je obezbeđeno da se profesionalno, stručno i operativno – majstorski ti vodovodi dograđuju, održavaju i da se svakodnevno laboratorijski kontroliše kvalitet vode za piće
 2. Svake godine se vrši regeneracija iscrpljenih bunara i buše 2 nova – jer se moraju obezbediti dovoljne količine zdrave pijaće vode. Grad i potrošači i u periodu najvećih vrućina ne smeju ostati žedni.
 3. Na centralnom gradskom izvorištu prema Kelebiji izgradili smo Fabriku vode, koja pre ulaska u vodovodnu gradsku mrežu iz sirove vode značajno smanjuje štetne sastojke: arsen, amonijak i gvožđe i tako obezbeđujemo kvalitetnu zdravu vodu za piće za oko 80% potrošača. U naredne dve godine biće izgrađena još jedna Fabrika vode na drugom gradskom izvorištu, koja će obezbediti isto takvu vodu za preostali deo potrošača u MZ Novi grad, Mali i Veliki Radanovac i Palić.
 4. Prvi prečistač otpadnih voda u staroj Jugoslaviji je izgradila Subotica, ali on nije imao dovoljno kapaciteta, naročito u kišnim danima kada su padavine intenzivnije. Na njegovom mestu u prvoj deceniji XXI veka izgrađen je i funkcioniše novi, savremeni Prečistač, koji sada ima dovoljne kapacitete i koji iz otpadnih voda značajno umanjuje štetne sastojke, a najznačajniji su fosfor i azot. To je veliki doprinos ekološkoj zaštiti jezera Palić.
 5. U prethodnih nekoliko godina značajno smo ulagali u rekonstrukciju i izgradnju nove magistralne i sekundarne vodovodne mreže, kao i u kolektorsku i sekundarnu kanalizacionu mrežu, što ćemo činiti i ubuduće. Time ispunjavamo osnovni cilj – da je zdrava pijaća voda, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kao urbana, civilizacijska potreba dostupna građanima, privredi i ustanovama u XXI veku.

Subotica, kao OTVORENI grad je sve ovo postigla gradeći mrežu partnerstva i saradnje, pre svega sa svojim građanima i korisnicima ovih značajnih životnih usluga, sa pokrajinskim i državnim organima, sa širokom mrežom naučnih, istraživačkih, obrazovnih i finansijskih institucija i asocijacija, sa susednim državama i gradovima jer nas granice spajaju, a ne dele.

Spaja nas i zajednički vodonosni podzemni resurs – jer se iz njega snabdevaju vodom sve zemlje i gradovi podunavsko – karpatskog regiona.

Na kraju, želim da Vas upoznam i sa jednom od ključnih rečenica iz Evropske povelje o vodi: Voda je opšte nasledstvo čiju vrednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da sa njom ekonomiše i da je brižljivo koristi! Danas, sa svim učesnicima ovog skupa, a naročito decom, počinjemo da rešavamo ovaj zadatak!

Izlaganje Gligor Gelerta, procesnog menadžera JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
VODU NISMO NASLEDILI OD SVOJIH PREDAKA – DA BI JE POZAJMLJIVALI OD SVOJIH POTOMAKA !

Za naše, subotičko Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, ovo je jedan od najvažnijih, ali i najlepših dana u okviru planiranih godišnjih aktivnosti, kada u istoj nedelji obeležavamo Evropski dan održivog razvoja i Svetski dan zaštite životne sredine. Zadovoljstvo je tim pre veće, jer je ovo dan kada Vi sa našim preduzećem i Gradom ostvarujete saradnju – partnerstvo i na taj način svi zajedno gradimo jedan most razumevanja i poverenja prema građanima Subotice, ali i šire. Od davnina ljudi su tragali za vodom kao jednim od osnovnih izvora života, koji je neophodan za opstanak svih živih bića na našoj planeti. Prve ljudske naseobine su bile vezane za izvorišta vode kao osnov za opstajanje i život i rad, uopšte. To prirodno blago je i danas jednako značajno kao i milionima godina unazad, s tim da je taj značaj za ljudsku vrstu još i veći, jer su potrebe za vodom svakog ljudskog bića pojedinačno uvećane nekoliko stotina puta. Voda je u nama i oko nas, ali nam u poslednje vreme ipak izmiče. Zbog toga, iako voda čini oko 70% biosfere, danas u XXI veku možemo reći da je voda prirodno blago neprocenjive vrednosti i čista energija koja se ne može ničim zameniti. Voda je i zdrava hrana od ranog detinjstva!

U našem gradu, stanovništvo, privreda i ustanove, koriste podzemnu vodu kao izvor snabdevanja. Voda koju mi koristimo nalazi se u II i III vodonosnom sloju, tj. na dubinama od oko 200 metara. Ovi slojevi nastaju tako što svaka kap vode „putuje“ do tih dubina nekoliko hiljada godina sa obronaka Alpa i Karpata, a mi  ih potrošimo u nekoliko sekundi. Razumećete onda da prihranjivanje ovog dragocenog resursa svakodnevno gubi bitku sa potrošnjom vode koja je često nenamenska, neracionalna i rasipnička. U nekoliko poslednjih decenija, u ovom delu Srbije, ali i čitave panonske nizije, statički nivo vode je opao za oko pet metara. Ako bi se ovakav trend iscrpljivanja resursa nastavio, to bi bio čin nesavesne brige naše  za sve buduće generacije. U tom smislu naša odgovornost je ogromna, a Vi ste od danas u prilici da deo te odgovornosti preuzmete. Taj deo odgovornosti zahteva od Vas da steknete što više znanja i činjenica o opštem značaju vode, ali i odgovore na neka pitanja, kako bi uticali na Vaše drugare i roditelje, kao što su na primer:

 • Najsigurnije po zdravlje ljudi je snabdevanje vodom iz javnog vodovoda, jer se ta voda kao sirova prerađuje u Fabrikama vode da bi bila pitka, svakodnevno se kontroliše kvalitet vode i redovno održava vodovodna mreža koja tu zdravu, pitku vodu dovodi do kućnih slavina;
 • Voda nije skupa, iako postoji mišljenje većine potrošača da ona to jeste. Hiljadu litara vode je još uvek jeftinije od jednog litra mineralne vode ili flaše piva, i Vodovod je donosi pod odgovarajućim pritiskom i kvalitetom do udaljenih ulica, ali i na spratove zgrada u kojima stanujete;
 • Vodovodna mreža u Subotici je duga blizu 600 kilometara, dok je kanalizaciona oko 310;
 • Skoro 90% Subotičana se u gradu i prigradskim naseljima snabdeva preko javnog vodovoda
 • Kada se pitka voda upotrebi u Vašem domaćinstvu, u fabrikama, nakon kiša ili usled topljenja snega i dođe u dodir sa zemljanim ili asfaltiranim površinama, ona postaje otpadna ili atmosferska voda i putem kanalizacione mreže  i slivnika na putevima se odvodi na gradski prečistač otpadnih voda;
 • Na gradskom prečistaču se iz takve vode mehaničkim, hemijskim i biološkim putem otklanjaju nečistoće, masnoće i štetne hemikalije, kao što su na primer fosfor i azot, dok se iz mulja kao nusprodukta prečišćavanja, proizvodi zdrava, takozvana „ZELENA“ električna energija;
 • Nakon prerade otpadne vode, ista se prečišćena upušta u jezero Palić, kao recipijent ili vodoprijemnik.

Na taj način se u Subotici zaokružuje prirodni tok vode.

Majda Adlešić - program menadžer Projekta „Vodni agent Dunavske regije“
ULOGA VODE U ODRŽIVOM RAZVOJU – PREVEDENA NA JEZIK MALIŠANA

Prezentujući projekat, Majda Adlešić je istakla: Ukoliko zatvore slavine prilikom sapunjanja ruku u školi, ova dece štede do trećinu utrošene vode. I to mogu sama praktično da vide na svojim slavinama, pošto su na njih u okviru ovog projekta postavljeni merači. Uz to, uloga vode u održivom razvoju prevedena je na jezik mališana na ovoj konferenciji, a ve to u saradnji između lokalnog Vodovoda, parlamenta i Agencije Vodni agent koja deluje na području Dunavske regije.

„Mislim da će deca izaći iz ovog projekta možda ne sa promenjenom svešću, ali sa dosta informacija o tome kako malim promenama svakodnevnog ponašanja mi možemo da napravimo veliku promenu u tome da racionalno trošimo vodu, da je manje zagađujemo i da naučimo da je recikliramo, ponovo trošimo na mnogo smisleniji i pametniji način.“

Pri kraju konferencije, deca su mogla u kratkom dokumentarnom filmu da vide kako izgleda put vode od njenog izvorišta do mesta gde je mi upotrebljavamo, pa sve do njenog prečišćavanja i ponovnog uspostavljanja ciklusa vode u prirodi. Putem specijalizovanog edukacionog vozila „Vodne stanica“ koje je bilo postavljeno u centru grada deca su videla sve što inače niko od nas ne vidi osim ljudi koji se time profesionalno bave. To su sve instalacije vodovoda, kanalizacije i kućne instalacije. U tri radionice deca su imala priliku da sami pokušaju da rastave i ponovo sastave vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, da saznaju gde se i kako rasipa voda, kako se ona reciklira za ponovnu upotrebu i kako se zdravo upotrebljava voda prilikom pranja veša i posuđa, bez upotrebe hemikalija.

U okviru programa obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, svi zainteresovani građani su imali priliku u utorak, 5. juna da u 8, 10 ili 12 časova posete Centralni gradski kompleks vodosnabdevanja – Vodozahvat I ili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde su ih zaposleni u ovom javno-komunalnom preduzeću upoznali sa procesom prerade sirove vode, njene distribucije do slavina potrošaća, kanalisanjem, te tretmanom na gradskom Prečistaču.

Linkovi na medijske priloge:

http://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/backa/stednja-i-zastita-vode-za-suboticke-malisane_924090.html

http://yueco.rs/odrzana-konferencija-voda-za-odrzivi-razvoj/

https://www.youtube.com/watch?v=uHDor501Spk

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=4761&slider=off&lg=sr

https://www.subotica.com/vesti/odrzana-konferencija-na-temu-ocuvanja-vodnih-resursa-i-racionalne-potrosnje-vode-id32163.html

https://www.subotica.info/2018/06/04/voda-za-odrzivi-razvoj

https://www.magyarszo.rs/hu/3695/vajdasag_szabadka/184288/Semmivel-sem-p%C3%B3tolhat%C3%B3.htm

http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11894