okt
2018
1

DOSTIZANJE EVROPSKIH STANDARDA U EFIKASNOSTI RADA JAVNIH PREDUZEĆA VODOVODA I KANALIZACIJE

DOSTIZANJE EVROPSKIH STANDARDA U EFIKASNOSTI RADA JAVNIH PREDUZEĆA VODOVODA I KANALIZACIJE

U Beogradu, 18. septembra 2018. godine, direktori kompanija vodovoda i kanalizacije iz Subotice, Bijeljine, Velike Kladuše, Tuzle, Gračanice i Regionalnog vodovoda Crnogorskog primorja iz Budve potpisali su Sporazum o implementaciji i realizaciji DeveloPPP projekta „Unapređenje upravljanja infrastrukturnim sredstvima“ sa nemačkom softverskom firmom „Barthauer“.

Ove kompanije su kao pilot-preduzeća u periodu od 2016-2018. godine učestvovale u obuci u okviru DeveloPPP projekta, koji je zajednički finansiran od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ), KfW banka i firme Barthauer Software GmbH, Braunschweig, Nemačka, u saradnji sa firmom JIE-Engineering d.o.o. i Građevinskim fakultetom iz Beograda.

Nakon savladane obuke od strane stručnjaka – inženjera, potpisanim Sporazumom, pilot preduzeća putem donacijskih sredstava dobijaju pored stečenog znanja i softverska rešenja za vođenje elektronskog katastra - baze infrastrukturnih instalacija, kao i module za upravljanje održavanjem, modeliranje mreža, procenu stanja i planiranje saniranja i rehabilitacije mreža i za dizajniranje, često složenih i detaljnih izveštaja koji služe kao alat za donošenje odluka za unapređenje sopstvene efikasnost rada. Pilot preduzeća dobijaju ovim softverskim paketom dve licence, koji će omogućiti rad svih tehničkih službi i menadžmenta  na jedinstvenoj bazi podataka (BaSYS) i modulima putem WEB orjentisane platforme.

Pored navedenih benefita, ova pilot preduzeća imaju obavezu da u saradnji sa firmom Barthauer i JIE-Engineering obezbede komunikacije sa zainteresovanim preduzećima koja upravljaju istom i drugim infrastrukturama u svom regionu, da organizuju prezentacije i obuke u korišćenju BaSYS-a i razmenu iskustava dobrih praksi na ovom planu.