apr
2019
2

OBLIKOVANJE STAVOVA, KULTURE I SVESTI O VODI

Povodom Svetskog dana vode, 22. marta 2019. godine je u Medija centru Grada Subotice održana PRESS konferencija na kojoj je bilo reči o Ekološko edukativnom projektu za decu „Aquarius – Vodni agent Dunavske regije, Projektu zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš i o uslovima iz Agende 27 koje Srbija treba da ispuni u procesu pristupanja Evropskoj uniji koja se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Tivadar Bunford, predsednik Skupštine Grada Subotice

DA JEZERA PALIĆ I LUDAŠ DIŠU PUNIM PLUĆIMA

„Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine ne odnosi se samo na zakonodavstvo i propise. Akcenat je na oblikovanju stavova, kulture i povećanju svesti. Upravo iz tih razloga, Skupština grada Subotice zajedno sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Vodnom agencijom Podunavskog regiona iz Rogaške Slatine organizuje sa našim mališanima i decom starijeg uzrasta iz osnovnih škola projekat Aquarius – Vodni agent Dunavske regije“, rekao je predsednik Skupštine grada Subotice Tivadar Bunford na PRESS konferenciji u Medija centru Gradske kuće, upriličenoj povodom obeležavanja Svetskog dana vode.

Uz isticanje da u ovom Projektu pored 400 dece, učestvuju i njihovi nastavnici i roditelji, Tivadar Bunford je naglasio da je počela realizacija za nas veoma važnog Projekta „Zaštita biodiveziteta jezera Palić i Ludaš.

„To je bitka, kojom moramo predstojećim investicijama da obezbedimo zajednički život u bogatstvu razlika našeg okruženja i da sprečimo njegovu devastaciju od grabljivog i gramzivog dominantnog odnosa svih oblika. Da obezbedimo kvalitetniju vodu u jezerima, da se u njih ne uliva fekalna i industrijska otpadna voda, da je zaštitimo od vetrova i peska, pojasevima, da obezbedimo jezerima da „dišu punim plućima“, rekao je Tivadar Bunford.

Ervin Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje Projektom

TAMPON ZONA IZOLUJE „VODENO OGLEDALO“ OD ŠTETNOG DEJSTVA

Sredinom novembra 2017. godine – podsetio je Ervin Molnar – zaključen je ugovor o finansiranju  Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš između nemačke razvojne KfW banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Grada Subotice, JP „Palić Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“ putem doansijskih sredstava u iznosu od 6,5 miliona evra. Projekat je zvanično započeo 10. septembra 2018. godine, kada je angažovan stručni konsultant, koji je u međuvremenu izvršio analizu stanja i sastavio nacrt početnog izveštaja, čije konačno usvajanje se i dalje čeka. Najveći zastoj, podvukao je, nastao je kod analize subotičkog prečistača otpadnih voda zbog ekspertske dodatne analize kako bi se utvrdilo na koji način možemo dodatno da poboljšamo rad postrojenja, s obzirom na to da najveći deo vode jezera Palić i Ludaš dobijaju preko ovog prečistača. S obzirom na mali iznos sredstava koja su prethodno određena za te namene (6,5 odsto od 6,5 miliona evra), počeli smo da tragamo za novim izvorima finansiranja kako bi investicija dala što bolji rezultat.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđ Šugar objasnio je da je posredi fina matematika između ulaganja koje će sa sadašnjih maksimalno dozvoljenih jednog miligrama fosfora po litru prečišćene otpadne vode to svesti na 0,3 do 0,5 miligrama, ali to značajno poskupljuje opremanje i rad na održavanju objekta. Iz tih razloga se analizira svrsishodnost takve investicije, rekao je Đerđ Šugar.

Trenutno se radi na formiranju zelenog zaštitnog pojasa oko oba jezera, kaže Ervin Molnar. Duž obale krče se invanzivne biljke i sade autohtone vrste, a ova „tampon“ zona trebalo bi da vodeno ogledalo izoluje od štetnog dejstva poljoprivrednih aktivnosti na okolnom zemljištu. Oko turističkog dela jezera Palić treba da bude formirana pešačko biciklistička staza. Uskoro počinje i izlov babuški iz jezera – najavio je Ervin Molnar – jer one čine 95 odsto ribljeg fonda i ovim projektom biomanipulacije doprinelo bi se podizanju kvaliteta vode. Učesnici iz JP i Grada Subotice su formirali poseban tim za odnose sa javnošću, jer je potrebna saradnja medija i javnosti na ovom projektu sa ciljem očuvanja prirode jezera Palić i Ludaš.

Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

SUBOTICA ISPUNJAVA ZNAČAJAN DEO USLOVA IZ POGLAVLJA 27

„U okviru ovog Projekta treba da se realizuju dve ključne investicije, za koje je u toku postupak izbora najpovoljnijeg izvođača radova putem tendera, koji treba da bude okončan do kraja meseca aprila ove godine. One se odnose na proširenje kanalizacione mreže u stambenom i turističkom delu naselja Palić i izgradnju crpne stanice sa potisnom kanalizacijom između postojećeg gravitacionog voda na Paliću do subotičkog prečistača otpadnih voda.

Izgrađenost kanalizacione mreže u prethodnih 20 godina na Paliću se kretala oko 35%.

Izgradnjom nove mreže u poslednjih nekoliko godina budžetskim sredstvima i u naredne dve godine, kroz realizaciju ovog Projekta, u dužini od oko 19 km u stamenom delu ovog naselja i oko 8 km u turističkom delu, stepen izgrađenosti mreže će se podići na preko 80%.

Izgradnja potisnog voda u dužini od 5,5 km sa Crpnom stanicomomogućiće da se fekalne industrijske i otpadne komunalne vode iz domaćinstava odvode do gradskog subotičkog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Do sada su se ove vode ulivale u jezera Palić i Ludaš i remetila njihov biodiverzitet. Cilj je, takođe, da se tretmanom ovih voda na gradskog Prečistaču smanji koncentracija fosfora sa maksimalno dozvoljenih od 1 mg/l prečišćene vode na nivo od 0,3 do 0,5 mg/l. Fosfor, da podsetimo, utiče na razvoj algi i smanjivanje količine kiseonika u jezerskoj vodi, što će doprineti opstanku i korisnom uticaju ostalih biljnih i životinjskih vrsta u njima.

Ovo je prilika da se, povodom Svetskog dana voda, osvrnem i na predstojeće otvaranje Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene, u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kada je u pitanju oblast voda.

U oblasti voda, postoje tri ključne direktive koje iziskuju najviše ulaganja, oko 6 milijardi evra, koje se odnose na „Otpadne vode“, „Vodu za piće“ i „Nitratnu direktivu“.

O nužnosti velikih ulaganja dovoljno govori podatak da se svega 5% otpadnih voda u Srbiji prečišćava, nešto više komunalnih voda, dok je tercijalnim prečišćavanjem, kojim se uklanjaju nutritijenti, azot i fosfor, obuhvaćeno samo 3% otpadnih voda. U tih 3% se nalazi Subotica.

Obuhvaćenost stanovništva vodosnabdevanjem na teritoriji Republike Srbije iznosi 81%. U Subotici, sa gradskim i prigradskim naseljima, taj postotak je 91%, kao i u Vojvodini. Što se tiče kvaliteta pijaće vode, na čak 50% kontrolisanih centralnih vodovodnih izvorišta ustanovljene su fizičko-hemijske i mikrobiološke neispravnosti.

Završetkom izgradnje drugog Postrojenja za tretman sirove vode na Vodozahvatu II na Magnetnim poljima, pored postojećih: centralnog gradskog izvorišta i u naselju Bački Vinogradi, za sve građane Subotice, Radanovca i Palića biće obezbeđena fizičko – hemijska ispravnost vode, tj. biće uklonjeni nitrati gvožđa, amonijaka i arsena na nivo ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija.

Grad Subotica, građani Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su u pogledu proizvodnje i tretmana sirove vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda učinili mnogo i kada bi se u pogledu poglavlja 27 samo Subotica posmatrala kao Srbija, mi bi ispunjavali značajan deo zahtevanih uslova u oblasti voda.

Svesni smo da u Subotici nismo razrešili sva pitanja i probleme, imamo razrađene Koncepcijske planove i projektno-tehničku dokumentaciju za rešenje vodosnabdevanja Tavankuta, Ljutova, Hajdukova i Šupljaka, izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže u Subotici, ali i iste, kao i prečistača otpadnih voda u prigradskim naseljima. Za ovo nema je potrebno oko 190 miliona evra. Subotički Vodovod za investicije u infrastrukturu godišnje raspolaže sa oko 600.000 evra, što znači da bi mu trebalo 316 godina da ove probleme reši bez tuđih sredstava.

U tom svetlu treba da cenimo dosadašnji doprinos građana kroz uredno plaćanje iskorišćenih komunalnih usluga, traganje i pronalaženje dodatnih sredstava za investiranje zajedničkim snagama sa Gradom Subotica i Pokrajinom, kao i donacijska sredstva kao što su sredstva Vlade Nemačke i KWf banke za realizaciju Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš.“