апр
2011
20

PROJEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA

PRESS KONFERENCIJA POVODOM SVETSKOG DANA PLANETE ZEMLJA

PRESS KONFERENCIJA U JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

POVODOM SVETSKOG DANA PLANETE ZEMLJA, 19. aprila 2011.

 • Uvodno izlaganje Snežane Pejčić, direktora JKP
 • Obraćanje Suzane Dulić, člana Gradskog veća za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Obraćanje Slobodana Čampraga, člana Gradskog veća za delatnost obrazovanja
 • Prezentacija edukativnog projekta „AQUARIUS – VODONOŠA GRADA 2011!“ – samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću, Petar Doroslovački, dipl.inž.poslov.inform.
 • Prezentacija dosadašnje realizacije Pilot – projekta: „MOGUĆNOSTI KOMPOSTIRANJA OTPADNOG MULJA“ – Gligor Gelert, dipl.inž.zaštite životne sredine spec.
 • Prezentacija dosadašnje realizacije Pilot – projekta: „KONDICIONIRANJE SIROVE VODE BEZ UPOTREBE HEMIKALIJA“ – Momir Tasić, elektro inžinjer Sektora investicija i razvoja

Izlaganje Snežane Pejčić, dipl.inž.građ., direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

PROJEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA

Današnja PRESS konferencija organizovana je, pre svega, kao doprinos JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica obeležavanju Dana planete Zemlja, gde ćemo Vam predstaviti neke naše višemesečne aktivnosti koje imaju za cilj da unaprede naše usluge u budućnosti, kako u svrhu zaštite životne sredine, tako i kvaliteta naših usluga.

Povodom ovog Dana, u mnogim zemljama sveta organizuju se različite akcije, u kojima prema nekim podacima, učestvuje više od pola milijarde ljudi, a sve u cilju podizanja ekološke svesti stanovnika naše planete.

Shvatajući odgovornost takvog ponašanja u segmentu delatnosti kojom se bavimo, inženjerski kadar našeg Preduzeća svakodnevno radi i preduzima sasvim konkretne korake i akcije kako bismo doprineli tom globalnom cilju – unapređenju kvaliteta našeg životnog prostora.

Stim u vezi, danas ćemo Vam predstaviti nekoliko konkretnih projekata koje samostalno ili u saradnji sa drugim partnerima realizujemo u proteklih nekoliko meseci.

Projekat „AQUARIUS – VODONOŠA GRADA 2011 !”

Prihvatajući deo odgovornosti da je voda, naš podzemni resurs, teško obnovljiv i da je neophodno zaštititi ga od prekomerne i neracionalne potrošnje, predstavljamo Vam edukativni projekat, simbolično nazvan „AQUARIUS – VODONOŠA GRADA”.

U okviru ovog projekta,naše Preduzeće se obraća mlađim kategorijama potrošača, tj. učenicima 7 – mih razreda osnovnih škola, gde pokušavamo da kod 14 – godišnjaka podstaknemo stvaralački i istraživački odnos prema našoj delatnosti, tj. delatnosti našeg Preduzeća. Ovaj odnos treba da podstakne njihovu svest i savest u vezi zahvatanja i proizvodnje vode za piće i njenoj racionalnoj potrošnji. Pored dece, naizgled pasivno, u ovom Projektu učestvuju i njihovi nastavnici i roditelji, čime se taj krug odgovornosti značajno proširuje, ali i podiže nivo sveukupnog odnosa i brige prema vodi.

Projekat ima podršku članova Gradskog veća za obrazovanje i za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine.

Pilot projekat za preradu sirove vode

Naš osnovni cilj je pouzdano i kvalitetno snabdevanje naših građana pitkom vodom, a to podrazumeva, pre svega, podizanje nivoa znanja kod naših zaposlenih, te smo tako u novembru prošle godine startovali pilot projekat prerade sirove vode na jedan potpuno nov – biološki način, bez upotrebe hemikalija.

Naime, reč je o eliminisanju štetnih supstanci koje naša sirova voda poseduje (arsen, gvožđe i amonijak) u postupku adsorpcije na specijalnim regenerativnim filterskim ispunama.

Akteri ovog istraživačkog projekta su:

 • „VITENS” – najveći holandski Vodovod
 • TU DELIFT – Tehnički univerzitet iz Holandije
 • ROJAL HASKONING – jedna od vodećih konsultantskih kuća iz Holandije
 • Zavod za vodoprivredu Subotica i
 • JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Ovaj projekat se vodi pod pokroviteljstvom UNESKO – IHE, Instituta za edukaciju o vodi i deo je jednog opsežnog međunarodnog projekta pod nazivom „EUREKA”, gde učestvuju osim Srbije i Holandije, još i Mađarska i Rumunija.

Naš doprinos ovom projektu se ogleda u određivanju lokacije, učestvujemo davanjem vode, energije i usluga inženjeringa.

Iako nije okončan, sada, posle više od pet meseci možemo da kažemo da je u postizanju svog osnovnog cilja ovaj projekat pokazao odlične rezultate, ali tu su i neki drugi, ne manje značajni rezultati, kao što su: razvoj inženjeringa i tehnologija našeg Preduzeća i povoljnih ekonomskih parametara u ovom procesu prerade vode.

Značajni rezultati ovog pilot projekta za kondicioniranje sirove vode će Vam danas biti posebno predstavljeni.

Pilot projekat kompostiranja otpadnog mulja

Kada je reč o mogućim tehnologijama za rešavanje ekološke problematike u delu prečišćavanja otpadnih voda, značajno je usvojiti i primeniti one tehnologije koje garantuju smanjenje rizika zagađenja životne sredine, a naročito njegovih vodnih resursa, bilo podzemnih, bilo površinskih voda.

Stim u vezi veoma su značajne aktivnosti koje se preduzimaju u delu problema vezanih za rastuće količine mulja iz prečišćenih otpadnih voda.

Najpoznatije mogućnosti za rešavanje ovih problema su:

 • Sagorevanjem otpadnog mulja, što je dosta skup tretman, koji opterećuje i činjenica da se dobija produkt sa manjom ili većom količinom zagađenih materioja;
 • Odlaganje otpadnog mulja na sanitarnu deponiju, koji je problematičan sa aspekta transporta i njegove cene, a limitirane su prijemne količine, i
 • Odlaganje otpadnog mulja i njegovo iskorišćavanje u poljoprivredne svrhe, naravno, uz prethodno tretiranje. Vodeće zemlje u ovoj oblasti su Francuska, Danska i Finska, koje za ove svrhe koriste 60% od ukupnih količina mulja.

Pilot projekat kojeg je naše Preduzeće započelo 10. marta ove godine, u saradnji sa mađarskom firmom „AGRO – GEO” iz Kečkemeta, ima za cilj da se analzom rezultata prilikom kompostiranja mulja kao biološkog produkta, ispitaju mogućnosti koje ova tehnologija nudi. Projekat se vodi na našem Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda Grada, prema kriterijumima kvaliteta koje je usvojila Evropska unija.

I ovaj projekat će u drugom delu ove PRESS konferencije biti detaljnije predstavljen.

Predstavljajući ove projekte želeli smo da naglasimo našu želju u podizanju sveukupne ekološke svesti, jačanja odnosa poverenja prema našim potrošačima, potrebu stalnog proširivanja znanja našeg stručnog kadra, potrebu saradnje sa drugim preduzećima srodne delatnosti, kao i sa naučno – istraživačkim i obrazovnim institucijama.

Ovo će imati za (pozitivnu) posledicu primenu novih, modernih i „čistijih” tehnologija, koje su ekonomski racionalnije i, pre svega, zdravije za generacije koje dolaze.

Obraćanje Suzane Dulić, člana Gradskog veća za komunalne delatnosti

ŠTO SI POLOMIO – POPRAVI !

ŠTO SI OD PRIRODE UZEO – VRATI !

Izražavajući zahvalnost što učestvuje na temu ove PRESS konferencije, Suzana Dulić, član Gradskog veća za komunalne delatnosti ukazala je da sva tri prezentovana projekta imaju višestruki značaj – za edukaciju, zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

U okviru aktivnosti povodom Svetskog dana planete Zemlja istakla je donošenje i realizaciju dokumenta OUN -  Dugoročne strategije održivog razvoja koja u prvi plan stavlja brigu o planeti. Ova Strategija se ne bavi nekim velikim svetskim pitanjima, nego onim „sitnim, malim“ aktivnostima koje može svako, u svom neposrednom životnom okruženju da preduzme na očuvanju i razvoju životne sredine (npr. odlaganje otpada u kontejnere ili kese, štednja vode i sl.).

Istakla je značaj realizacije projekta „Aquarius“, jer se njime povećava znanje dece o vodi i Vodovodu, na osnovu tih saznanja menjaju se navike dece kao najmlađih potrošača u trošenju i korišćenju vode, a što je najbitnije deca postaju svesna značenja njihovog doprinosa održivom, uravnoteženom razvoju: što si polomio i oštetio – popravi, što si od prirode uzeo – moraš da vratiš !

Posebno je istakla podršku naporima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za podizanju nivoa znanja struke, praćenje i uvođenju novih tehnologija u vodosnabdevanju, kanalisanju i prečišćavanju otpadnih voda, koje podstiču održivi razvoj sredine.

Obraćanje Slobodana Čampraga, člana Gradskog veća za obrazovanje

KREATIVAN I ISTRAŽIVAČKI ODNOS UČENIKA PREMA VODI

Slobodan Čamprag, član Gradskog veća za obrazovanje, zahvalio se u svoje i ime dve osnovne škole iz Subotice za poziv na ovu PRESS konferenciju i učešće u projektu „Aquarius – Vodonoša Grada“.

Prilikom dogovora sa direktorima OŠ, vodilo se računa da u ovom Projektu učestvuje jedna gradska škola, a to je OŠ „Jovan Mikić – Spartak“, kao i jedna prigradska, OŠ „Pionir“ iz Starog Žednika.

Projekat ima veoma veliki značaj jer pored dece obuhvata i njihove nastavnike i roditelje, koji će se na ovaj način, upoznati sa svim onim što čini rad i delatnost JKP „Vodovod i kanalizacija“, pokazaće svoje umeće u kreativnim radionicama i, na kraju, svoje znanje će proveriti kroz učešće u Kvizu „Sve što niste znali, a hteli ste da pitate o vodi i Vodovodu!?“

Za ove dve Škole, u sadašnjoj teškoj situaciji, značajan podsticaj predstavljaju i nagrade koje im dodeljuje za učešće JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ova finansijska sredstva će biti uložena u stvaranje uslova za unapređenje nastavnog procesa u tim Školama.

 

Obradio, Petar Doroslovački, dipl.ing.

Samost.stručni saradnik za odnose sa javnošću