Eko bajka
okt
2020
19

„VODA I GRAD“ – EKO – BAJKA ZA XXI VEK

„ВОДА И ГРАД“ – ЕКО – БАЈКА ЗА XXI ВЕК „A VÍZ ÉS A VÁROS“ – XXI. SZÁZADBELI ÖKO - MESE „VODA I GRAD“ – EKO – BAJKA ZA XXI STOLJEĆE „WATER AND THE CITY“ – ECO – FAIRY TALE FOR THE 21. CENTURY

Još od 2001. godine, u okviru Strategije brige o potrošačima, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je osmislilo i realizuje Ekološko – edukativni projekat „Aquarius – Vodonoša grada“.

U okviru ovog Projekta naše preduzeće, podržano od Skupštine Grada Subotice, obraća se mlađim kategorijama sadašnjih i budućih potrošača, kod kojih pokušava da podstakne istraživački i stvaralački odnos prema vodi, gradu i subotičkim jezerima.

Pored dece, naizgled pasivno, u ovom Projektu učestvuju i njihovi nastavnici i roditelji, čime se krug odgovornosti značajno proširuje, ali i podiže nivo sveukupnog odnosa i brige prema vodi.

Ovakav odnos treba da probudi njihovu svest i savest u vezi odgovornosti prema resursu vode koji je teško obnovljiv i kojeg treba zaštiti od prekomerne i neracionalne potrošnje.

Takođe, da se prilikom posete objektima preduzeća upoznaju sa skupocenom tehnikom i tehnologijom, ali i potrebnoj stručnosti i majstorstvu, da vodu proizvode, distribuiraju je čistu i zdravu do slavina potrošača, da je nakon upotrebe kao otpadnu, sakupe, kanališu i prečiste, pre upuštanja u jezero Palić.

Imajući u vidu nastale (vanredne) okolnosti povodom pandemije Corona virusa i mera zaštite dece, koje ne omogućuju organizovanu posetu dece objektima, njihov rad u kreativnim i istraživačkim radionicama i finale Projekta – Kviz, pristupilo se adekvatnijem koncepcijskom sadržaju realizacije ovog Projekta u 2020. godini koji obuhvata izradu nove Eko-bajke „Voda i grad“  sa ilustracijama i tekstom za decu predškolskog i nižih razreda osnovnih škola, roditelje i nastavnike o poreklu, racionalnoj potrošnji i zaštiti vode za piće i subotičkim jezerima koja obuhvata Projekte grada i JKP “ViK” Subotica u saradnji sa EBRD i KfW bankom.

Eko – bajku možete videti i čuti na YouTube putem sledećih linkova: