јул
2011
11

SIGURNIJE VODOSNABDEVANJE IZGRADNJOM ZAPADNOG MAGISTRALNOG VODOVODA

Obraćanje direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Snežane Pejčić, dipl.inž.građ., povodom zvaničnog otvaranja Zapadnog magistralnog kraka vodovoda, u ponedeljak, 11.07.2011. godine u 09.00 časova

Uvažavajući pre svega osnovni strateški dokument našeg preduzeća koji u pogledu vodosnabdevanja Grada u korak prati razvoj Grada, tj. Generalni plan razvoja Grada, podrazumeva gradnju nekoliko strateških projekata koji treba da omoguće dovoljne količine vode, odgovarajućeg pritiska i kvaliteta propisanog kako domaćim zakonodavstvom, tako i propisima EU.

Jedan od tih značajnih projekata je i ovaj koji je pre neki dan realizovan, a što je potvrđeno i tehničkim pregledom koji je uspešno obavljen u petak, protekle nedelje.

Izgradnja ovog Zapadnog magistralnog kraka vodovoda je započeta u februaru ove godine i uz veoma stručno angažovanje izvođača radova okončana 08.07.2011. godine. Koristim priliku da se zahvalim DOO „Potiski vodovodi“ Horgoš, na kvalitetnom i stručnom izvođenju sa kojim su naši inženjeri proteklih meseci sa zadovoljstvom sarađivali kroz vršenje stručnog nadzora tokom gradnje.

Kao što je već u najavi ovog projekta preko medija saopštavano, zapadni magistralni krak vodovoda je dužine oko 4 km (4032 metra) i prolazi kroz nekoliko ulica MZ Peščara, počevši od Uskočke ulice, zatim prolazi kroz MZ Novo selo, zatim Crveno selo i završava se ovde u Velebitskoj ulici u MZ Mali Bajmok, gde se vezuje za već postojeći magistralni vod u ulici Hušvet Lajoša. Veći deo voda je od ductil cevi profila 315 mm, a manji (250 metara) od istog materijala profila 225 mm. Paralelno sa ovom trasom postavljena je i sekundarna mreža od polietilen cevi, ukupne dužine oko 3 km (3079 metara) profila od 50 pa sve do 225 mm, što će omogućiti priključivanje domaćinstava i novih potrošača u svim ovim mesnim zajednicama, a što do sada nije bilo moguće, i to je i bio njegov osnovni cilj.

Značaj izgradnje ovog Zapadnog magistralnog kraka vodovoda je višestruk. Sa tehničkog aspekta njegov značaj je ogroman, jer će u perspektivi povezati kapacitete centralnih vodozahvata i i II, a izgradnjom buduće kapitalni investicije – poveza Istočnog i Zapadnog magistralnog kraka osiguraće se vodosnabdevanje južnog i jugozapadnog dela grada gde se nalazi više značajnih objekata, između ostalih i gradska bolnica. Sigurnost vodosnabdevanja na ovaj način ogleda se u činjenici da će eventualni nedostatak vode na centralnom vodozahvatnom kompleksu Vodozahvat I (Fabrika vode) biti moguće nadomestiti vodom sa Vodozahvata II.

Ovim vodom obezbeđen je i uslov za izgradnju magistralnog voda prema Ljutovu, Gornjem i Donjem Tavankutu, čime će se rešiti organizovano kvalitetno snabdevanje vodom tri velika prigradska naselja, a kako ste već imali priliku da se upoznate, projekat vodosnabdevanja ovih naselja je takođe urađen i ovih dana očekujemo dobijanje gradske dozvole.

O značaju ovog projekta za Grad i urbanu ekonomiju i socijalnu politku Grada (Privredno – tehnološki park) će više govoriti gradonačelnik, koji, sigurna sam, deli  moju veliku radost, kao predstavnika investitora – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica povodom realizacije ovog projekta. Želim da ukažem i na zahvalnost finansijeru ovog projekta, Fondu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koji je i ovog puta imao sluha prilikom usvajanja svog programa finansiranja i obezbedio kompletna finansijska sredstva za njegovu realizaciju (52,5 miliona dinara).

Zahvaljujem i Gradu Subotica što je ovaj objekat svrstao u rang prioriteta izgradnje, još jednom izvođaču radova, ali i svim našim budućim potrošačima koji su bili strpljivi u svojim, eto ispunjenim očekivanjima, da dobiju zdravu pijaću vodu.