авг
2011
26

MI BRINEMO O VODI !

NASTUP SUBOTIČKOG "VODOVODA" NA SAJMU "SUBOTICA 2011."

Najavom 50 - godišnjice osnivanja i rada, prezentacijama o izgradnji novog gradskog prečistača otpadnih voda, ekološko - edukativnog projekta "Aquarius - Vodonoša grada", kvalitetom subotičke pijaće vode, kompostiranjem mulja dobijenog preradom otpadnih voda i PRESS susretom menadžmenta preduzeća sa novinarima, JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica nastupilo na 5. Međunarodnom i regionalnom sajmu privrede "Subotica 2011."

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, u oviru svojih javnih obaveza i odgovornosti, nastupa po tradiciji, pa tako i ovaj put, na 5. Međunarodnom i regionalnom sajmu privrede „Subotica 2011.“

Ovim nastupom ovo javno preduzeće najavljuje 50 – godišnjicu svog rada i postojanja, pod sloganom „MI BRINEMO O VODI!“, kao i 130 godina od bušenja prvog javnog bunara, tj. začetaka organizovanog vodosnabdevanja Subotice. Ovaj značajan jubilej, kako za Preduzeće, tako i za grad i građane Subotice, organizuje se tokom meseca marta 2012. godine.

Postioci na štandu subotičkog „Vodovoda ...“ mogu da pogledaju kraći film o izgradnji novog Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i prezentacije o edukativno – ekološkom projektu „Aquarius – Vodonoša grada“, o kvalitetu subotičke pijaće vode i kompostiranju otpadnog mulja. Takođe, pripremljeno je niz materijala u obliku saveta potrošačima kako troše i kako da štede vodu i profil ove kompanije sa najinteresantnijim informacijama i foto – materijalom o upravljanju kvalitetom usluga.

U sredu, 24. avgusta 2011. godine na štandu subotičkog „Vodovoda ...“ organizovan je PRESS susret kompletnog menadžmenta preduzeća sa novinarima, u okviru kojeg je centralna tema bila upoznavanje javnosti sa realizacijom projekata kapitalnih i sekundarnih investicija tokom ove, 2011. godine.

Uvodno obraćanje direktora Snežane Pejčić, dipl.inž.građ.

na PRESS susretu menadžmenta sa novinarima

u okviru 5. Međunarodnog regionalnog sajma privrede „Subotica 2011.“

 

REALIZACIJA PROJEKATA JKP „VODOVOD i KANALIZACIJA“ SUBOTICA

U 2011. GODINI

Poštovani novinari !

Prvo što želim da objasnim na ovom PRESS susretu je to – zbog čega se naše JKP pojavljuje po 5. put, tj. na svakom od do sada organizovanom Međunarodnom regionalnom sajmu „Subotica“ koji promoviše ostvarenja i inovacije u oblasti privređivanja.

Planiranje i razvoj naših infrastrukturnih objekata ima za cilj da prati urbani i ekonomski razvoj našeg grada i da našim građanima obezbedi onaj nivo usluge koji će ih zadovoljiti kako po pitanju sociološko – društvenog kvaliteta života, tako i u pogledu socijalno – ekonomskog. Ovo podrazumeva gradnju svih onih strateških objekaza koji su predviđeni našim osnovnim dokumentom „Strategijom razvoja JKP Vodovod i kanalizacija Subotica do 2026. godine“.

 

Ovaj sajam, gde se susreću predstavnici javnog i privrednog života i građani šire međunarodne regije „BEZ GRANICA“, predstavlja priliku da učesnike na jedan  prigodan i neposredan način, informišem o projektima koji su do sada realizovani u ovoj godini, odnosno o onima koji će se realizovati do kraja ove godine, a koji obuhvataju sve osnovne kriterijume koje sam spomenula.

Naravno, za realizaciju ovih projekata neophodna je saradnja između našeg preduzeća, Grada i investitora i ovih sadašnjih, i onih koji će doći u naš grad. Kako je privlačenje domaćeg i stranog kapitala u privredni razvoj grada – imperativ – koji će omogućiti nova zapošljavanja, a time i bolji i lakši život naših građana, to činimo sve da novi proizvodni objekti budu u potpunosti infrastrukturno opremljeni u pogledu kvalitetnog vodosnabdevanja i kanalisanja.

Efikanost koju smo u ovom pogledu dokazali omogućena je modelom koji je Grad uspostavio osnivanjem dva JP (PTP i Park Palić) koji je okupio značajan broj privrednih subjekata i objedinjujući njihove zahteve, omogućio nama da na mnogo jednostavniji način, a poštujući zakonom propisanu proceduru i tehničku regulativu, veoma brzo i kvalitetno realizujemo projekte koji će zadovoljiti te zahteve.

Ovo je prilika da još jednom spomenem koji su to strateški objekti koji su ralizovani u 2011. godini:

  • Izgrađen je magistralni vodovod – povez Subotica – Palić,  finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina i donacijom Slovačke vlade;
  • Magistralni vodovod Horgoški put, od Creske do Brestovačke ulice, također sredstvima Fonda i donacijom Slovačke vlade;
  • Zapadni magistralni vodovod, finansiran sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, koji je omogućio razvoj vodosnabdevanja građana 5 mesnih zajednica i to prerađenom vodom sa Vodozahvata – I, zatim omogućio je kvalitetno vodosnabdevanje PTP Mali Bajmok, a takođe je stvorio uslove za početak izgradnje magistralnog vodovoda Subotica – Ljutovo – Tavankut.

Naredni period ove godine posvetićemo  realizaciji sekundarnih investicijakoje se direktno ogledaju u pogledu kvaliteta življenja naših građana u njihovim ulicama i domaćinstvima. Uz pomoć grada, ali i uz učešće sredstava naših građana ostvarenih preko samodoprinosa građana u njihovim MZ izgradićemo:

  • Kanalizacionu mrežu u MZ „Željezničko naselje“ u ulicama: Antuna Vrančića, Ernea Kiša, Alberta Sent Đerđija, Arpadovoj, Novoj, Timočkoj i Učiteljskoj. Projektna vrednost ove investicije je oko 9,5 miliona dinara, što će biti obezbeđeno našim sredstvima i sredstvima grada.
  • Kanalizacionu mrežu u ulici Albe Vidakovića – MZ „Aleksandrovo“. Projektna vrednost je oko 1,8 miliona dinara. Izgradnju će finansirati MZ, a projekat je finansiran sredstvima našeg preduzeća.
  • Kanalizacionu mrežu sa crpnom stanicom u MZ „Aleksandrovo“ u ulicama Stražilovska, Kamenička, Siriška i Tolminska. Vrednost ove investicije je oko 16 miliona dinara. Ovo će biti, takođe, finansirano zajedničkim sredstvima „Vodovoda ...“ i MZ „Aleksandrovo“.

U očekivanju realizacije ovih projekata, zahvaljujem se građanima na strpljenju, kao i poverenju prema našem JKP na zajedničkim naporima da se obezbedi kvalitet naših usluga do svakog domaćinstva u gradu.

Zahvaljujem se i Gradu i Fondu za kapitalna ulaganja koji pomaže u realizaciji projekata koji omogućuju urbani i ekonomski razvoj Subotice, i naravno Vama – novinarima koji pratite sve naše napore da u ovim teškim vremenima obezbedimo sve viši i viši kvalitet naših usluga.