Водомер је "срце" система односа са потрошачима
окт
2011
14

JESENJE OČITAVANJE VODOMERA

JESENJE OČITAVANJE VODOMERA

JKP “Vodovod i kanalizacija” ima obavezu da izvrši redovno jesenje očitavanje vodomera u domaćinstvima kod kategorije potrošača široke potrošnje. Očitavanje vodomera u ovoj kategoriji potrošača u gradu i prigradskim MZ i naseljima će se vršiti počev od subote, 15. oktobra do 24. oktobra 2011. godine.

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati svoje stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP“Vodovod i kanalizacija“, radnim danima u vremenu od 7 do 19 časova, kao i subotom od 7 do 15 časova i to lično ili putem telefona 557-711.

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od tri meseca, odnosno za avgust, septembar i oktobar tekuće godine.

Prethodno očitavanje vodomera je rađeno u julu 2011 godine, i to od 15. jula, tako da i u oktobru počinjemo sa istim datumom odnosno 15. oktobra, što znači da ćemo obračunati vodu koja se trošila u vremenu od 15. jula 2011. do 15 oktobra 2011 godine.

Cena za čistu vodu kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda ostaje nepromenjena što znači da: 1 kubik pitke vode iznosi 38,13 din plus pripadajući PDV od 8% , a za potrošače koji koriste i usluge javne kanalizacije, 1 kubik se obračunava  po ceni od 69,45 dinara, plus pripadajući PDV od 8%.

Potrošači koji su prešli blok tarifu,to jest limit mesečne potrošnje od 25 kubika vode po domaćinstvu, na osnovu Odluke Grada Subotica o merama i normativima za racionalnu prosečnu potrošnju, razliku u potrošnji plaćaju po ceni koja važi za poslovne potrošače.

Imajući u vidu da JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, bez obzira na nivo potrošnje svakog potrošača, treba da obezbedi propisane količine zdrave sanitarno – higijenske i mikrobiološke ispravne vode za piće, pod odgovarajućim pritiskom u cevovodima, kao i precizno evidentiranje, obračuna i naplate potrošnje, a koji troškovi ne terete strukturu cene kubika vode, Gradsko veće je utvrdilo iobavezu plaćanja mesečnog iznosa od 80,00 dinara plus 18 % pripadajućeg PDV za svakog potrošača po svakom ispostavljenom računu na ime naknade za pogosnku spremnost sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Ova praksa, bez obzira na republičke i gradske nadležnosti nad javnim sistemima, primenjuje se dugi niz godina unazad na elektroenergetske, PTT, sisteme daljinskog toplotnog i gasnog grejanja i druge javne sisteme, kao i na niz gradova u Srbiji kada su u pitanju usluge JKP vodovoda i kanalizacije.

Dakle, da podsetimo korisnike naših usluga još jednom, da očitavanje vodomera počinje 15.oktobra i da je tačno očitano stanje na vodomeru u obostranom interesu. Zbog toga molimo sve potrošače da pripreme šahte gde je smešten vodomer tako da one bude suve, čiste i pristupačne našim čitačima.