дец
2011
16

PRERADA SIROVE VODE U PITKU BEZ UPOTREBE HEMIKALIJA

DOBRI REZULTATI ZAVRŠENOG PILOT PROJEKTA ADART

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ., direktor

U skladu sa osnovnom delatnošću našeg preduzeća, usredsređeni smo na kvalitet naših usluga prema potrošačima, što podrazumeva stalni rad na tehnološkom razvoju. To znači da je naša obaveza da pratimo nove tehnologije, a naročito one „čiste“ ... „zdrave“, uvažavajući naravno i ekonomske parametre. Primena ovih tehnologija daje doprinos održivom razvoju i zdravlju svih nas, a time donosi i određene uštede koje grade cenu vode.

U tom smislu, prošle godine, u novembru mesecu, započeli smo sa pilot projektom za preradu sirove vode u pijaću vodu, tzv. ADART tehnologijom koja prerađuje sirovu vodu na biološki način, bez upotrebe hemikalija.

Reč je o uklanjanju arsena, gvožđa i amonijaka u postupku adsorpcije na specijalnim regenerativnim filterskim ispunama.

U najkraćem, o tehnološkom postupku:

Proces uklanjanja gvožđa, amonijaka i arsena se odvija na filtrima koji su pod pritiskom sirove vode.

U prvom koraku sirova voda se u aeriše vazduhom u cilju oksidacije amonijaka i gvožđa, a zatim se u prvom biološkom filteru uklanjaju ovi štetni sastojci iz sirove vode.

U drugom koraku se uklanja arsen pomoću dva filtera, a radi sigurnosni, takva voda se propušta i kroz treći filter.

Tako, bez upotrebe hemikalija, dobijamo pitku vodu, u kojoj su koncentracije štetnih sastojaka značajno ispod maksimalno dozvoljenih prema Pravilniku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i prema direktivama EU o kvalitetu pitke vode.

Ovi rezultati dobijeni su na osnovu uporednih analiza kvaliteta prečišćene sirove vode, vršenih u našoj laboratoriji,  laboratoriji Zavoda za zaštitu zdravlja i nacionalnoj, holandskoj laboratoriji za ispitivanje kvaliteta pitke vode.

Posle  godinu dana rada dokazana je visoka efikasnost ove tehnologije, pa ćemo se u narednom periodu pozabaviti i njenim finansijskim efektima u čemu će nam opet pomoći naši holandski prijatelji iz „VITENS“ VODOVODA – najvećeg vodovoda u Holandiji.

Ovim tretmanom sirove vode kao nus – proizvod, javlja se otpadni mulj koji u sebi sadrži gvožđe, a arsen ostaje vezan za filtersku ispunu i  postaje inertan, što znači da se može odlagati slobodno - bez posledica na deponiju.

Sobzirom da granulat ispune sadrži gvožđe, sada sa našim stručnim timom, ispitujemo mogućnost primene u tretmanu prečišćavanja otpadnih voda, tj ispitujemo mogućnosti da posluži za vezivanje fosfora, čime bi se automatski smanjila količina azota u otpadnoj vodi i što bi nam donelo značajne uštede u radu UPOV-a.

Zbog ovih prednosti koje sam navela, ovaj pilot projekat ima sve šanse da preraste u primenljiv proces i ja se nadam da ćemo uskoro instalirati jedno veće pilot postrojenje, u jednom od naših prigradskih naselja, i ukoliko i njegov rad bude ovako pozitivan, ostavićemo ga kao stalno postrojenje za preradu vode.

Ovaj projekat je realizovan u okviru međunarodnog projekta „EUREKA“ pod pokroviteljstvom UNESKO – IHE Instituta za edukaciju o vodi.

Partneri u ovom istraživačkom projektu su:

  • „VITENS“ – najveći holandski vodovod
  •  Tu DELFT – Tehnički univerzitet u Holandiji
  •  ROJAL HASKONING – vodeća konsultantska kuća iz Holandije
  •  Zavod za vodoprivredu Subotica i
  • JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.