јун
2012
8

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA – SVETSKI DAN EKOLOGIJE

„ZELENA EKONOMIJA: Jesi li uključen!?“

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 05. juna 2012. godine, na skupu građana i NVO, organizovanom od strane Delegacije EU u Srbiji i Ministarstva Republike Srbije za zaštitu životne sredine, rudarstvo i prostorno planiranje, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Snežana Pejčić je prezentovala novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice – kao primer dobre prakse i kao projekat koji je podržan od strane EU.

Takođe, ovim povodom, a u okviru VI Međunarodnog regionalnog sajma privrede „Subotica 2012.“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica se prezentovao sa svoja dva projekta:

  1. Ekološki, zdravstveni i ekonomski efekat primene ADART tehnologije u procesu prečišćavanja sirove vode, kojeg je predstavio koordinator ovog pilot – projekta koji se trenutno realizuje u naselju Bački Vinogradi, Momir Tasić, elektro inženjer i
  2. Ekološki, energetski i ekonomski aspekti proizvodnje bio – gasa u procesu prečišćavanja otpadnih voda na gradskom Postrojenju, kojeg su predstavili Gligor Gelert, msc.zašt.živ.sred. i Šugar Đerđ, dipl.inž.tehnol.

Prezentacije na ove teme se nalaze na adresama:

http://www.vodovodsu.rs/4-Publikacije/250-PREZENTACIJA-UPOV-SUBOTICA

http://www.vodovodsu.rs/4-Publikacije/251-PREZENTACIJA-ADART-TEHNOLOGIJE-U-PRECISCAVANJU-SIROVE-VODE

http://www.vodovodsu.rs/4-Publikacije/252-PREZENTACIJA-EKONOMSKI-ASPEKTI-PROIZVODNJE-BIOGASA