јул
2012
17

AKCIJA LETNJEG OČITAVANJA VODOMERA

AKCIJA LETNJEG OČITAVANJA VODOMERA

Obaveštavamo javnost i naše korisnike usluga da će radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u periodu od 16. do 24. jula 2012. godine vršiti očitavanje vodomera u domaćistvima koja pripadaju kategoriji široke potrošnje.

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati svoje stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP „Vodovod i kanalizacija“ radnim danima od 07.00 do 15.00 časova, lično ili putem telefona 55 77 11.

Evidentirano stanje sa vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od tri meseca, odnosno za maj, jun i jul tekuće godine.

Prethodno očitavanje vodomeraje vršeno od 16. aprila 2012. godine, tako i da u julu mesecu počinjemo sa istim datumom.

Cena za pitku vodu, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadne vode ostaje nepromenjena, što znači da:

  • 1 m3 pitke vode iznosi 43,09 dinara sa pripadajućim PDV od 8%, a za potrošače koji koriste i usluge javne kanalizacije i prečišćavanja, 1 m3 obračunava se po ceni od 83,35 dinara sa pripadajućim PDV;

Potrošači koji su prešli blok tarifu, tj. limit mesečne potrošnje od 25 m3 po domaćinstvu, na osnovu Odluke Grada Subotica o merama i normativima za racionalnu prosečnu potrošnje vode, razliku u potrošnji plaćaju po ceni koja važi za poslovne potrošače.

Imajući u vidu da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, bez obzira na nivo potrošnje vode, do svakog potrošača treba da obezbedi propisane količine zdrave sanitarno – higijenske i mikrobiološki ispravne vode za piće, pod odgovarajućim pritiskom u cevovodima, kao i precizno evidentiranje, obračuna i naplate potrošnje, a koji troškovi ne terete strukturu cene 1 m3 vode, sprovodi se odluka Gradskog veća o obavezi plaćanja mesečnog iznosa od 94,00 dinara po svakom ispostavljenom računu na ime naknade za pogonsku spremnost sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. 

Pošto je tačno očitano stanje na vodomeru u obostranom interesu, molimo sve potrošače da pripreme šahte gde je smešten vodomer tako da one budu suve, čiste i pristupačne čitačima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.