јул
2012
17

POSETA BODENSKOM JEZERU – PRIMERI DOBRE PRAKSE

POSETA BODENSKOM JEZERU – PRIMERU DOBRE PRAKSE

U okviru rešavanja problematike kvaliteta vode Palićkog jezera, DOO „Park Palić“ je od 13. do 15. juna 2012. godine organizovao studijsko putovanje u Nemačku, na Bodensko jezero, kako bi se stručnjaci iz ovog Preduzeća, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Zavoda za javno zdravlje Subotica upoznali sa njihovim pozitivnim iskustvima. Ta iskustva prezentovana su stručnoj i političkoj javnošću, predstavnicima obrazovnih i naučno istraživačkih institucija, nevladinih organizacija i subotičkih medija u ponedeljak, 16. jula 2012. godine na Otvorenom univerzitetu u Subotici.

U okviru traganja za napovoljnijim idejnim rešenjem „Sanacije jezera Palić“, 6 – člana ekspertska grupa iz DOO „Park – Palić“, Zavoda za javne zdravlje i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica boravila je sredinom juna u Nemačkoj, kako bi se upoznala sa iskustvima stručnjaka i institucija na revitalizaciji Bodenskog jezera, koje je sedamdesetih godina imalo isti problem kao sada Palićko jezero.

Prvi neophodan uslov, a koji od nedavno Subotica ispunjava, predstavlja izgradnja i uspešno funkcionisanje modernog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ekspertska grupa je obišla nekoliko lokacija, kao što je prečistač otpadnih voda u Kresbronu, gde se filtriranje radi aktivnim ugljem, zatim su obišli Institut za istraživanje jezera, koji ima stogodišnje iskustvo sa jezerima kao što je trenutno Palić, kao i mnoga druga mesta. Ono što je zaključeno nakon obilaska, jeste da treba rešiti uzrok koji je doveo do takvog stanja jezera.

Detaljnije informacijeoko sanacije, upravljanja režimom voda, istraživanjem i razvojem Bodenskog jezera, sa precizno utvrđenim nadležnostima i odgovornostima, predstavljeni su na prezentaciji članova ove ekspertske grupe.

Učesnici studijskog putovanja – ekspertska grupa

 • Michell Rohmann, dipl.hidrolog, GIZ-CIM ekspert, savetnik za sanaciju jezera Palić iz Park Palić d.o.o.
 • Olga Lompar, dipl.inž.tehnolog iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Subotica
 • Čila Milic Rafai, dipl.inž.tehnolog, rukovodilac Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
 • Mr Bojana Burger, dipl.biolog, šef laboratorije za kontrolu kvaliteta otpadnih voda iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
 • Đerđ Šugar, dipl.inž.tehnolog iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica
 • Petar Pižurica, elektroinženjer iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Cilj studijskog putovanja

Sticanje saznanja od onih koji imaju iskustva u:

 • saniranju i revitalizaciji
 • zaštiti kvaliteta vode jezera i
 • prečišćavanju otpadnih voda koje se ulivaju u jezero.

Svi učesnici ovog studijskog putovanja uključeni su u aktivnosti oko zaštite i ispitivanja kvaliteta vode jezera Palić, upoznati su sa stanjem, problemima i planovima.

Organizacija studijskog putovanja

 • Michell Rohmann, savetnik u Park Palić d.o.o.
 • Carmen Hawkins, Ministarstvo zaštite životne sredine Pokrajine Baden Virtemberg
 • Jovana Ćosić, University od Stuttgart, Water Quality and Solid Waste Management

O Bodenskom jezeru – ukratko

Jezero na Rajni između Nemačke, Šavjcarske i Austrije. Dugačko je 67 km, najveća širina skoro 13 km, površina približno 539 km2. Najveća dubina je 252 m, a zapremina približno 55 km3.

Sve tri države formirale su Kondomijum sa zajedničkom upravom, obavezama i odgovornostima na upravljanju režimom voda i zaštiti kvaliteta vode i jezera. Zajedničkim sporazumom utvrdili su strožije parametre graničnih vrednosti kvaliteta vode (HPK, NH4-N, Ukupan N i P) u odnosu na važeće propise.

Gde i šta je ekspertska grupa posetila ?!

 • Postrojenje za tretman otpadnih voda Kressbronn
 • Institut za istraživanje Bodenskog i 4000 manjih jezera
 • Centralno postrojenje za tretman otpadnih voda na teritoriji Bodenskog jezera u Konstanzu (dnevno prerađuje do 400 miliona litara otpadnih voda iz okruga Konstanz i opština u Nemačkoj i Švajcarskoj)
 • Postrojenje za preradu vode za piće iz Bodenskog jezera u Sipplingenu.

Zaključci ekspertske grupe na osnovu iskustava sa Bodenskog jezera

 • otkloniti uzroke problema kvaliteta vode koje se ulivaju u Palićko i Ludaško jezero
 • nastaviti izgradnju separatne kanalizacione mreže, naročito u turističkom delu jezera Palić
 • izgraditi prirodni zaštitni pojas između obale jezera i poljoprivrednih površina širine 10 – 20 metara
 • pospešiti još više efekte prečišćavanja otpadnih voda sa akcentom na granične vrednosti ukupnog fosfora (P). 

PRIMER SANACIJE BODENSKOG JEZERA PRIMENLJIV NA JEZERO PALIĆ

U organizaciji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i D.O.O. Park Palić ekspertski tim sačinjen od stručnjaka iz ovih preduzeća i Odseka za vode Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Subotica, posetili su Bodensko jezero čije je atrofiranje započelo šezdesetih godina prošlog veka, a kulminiralo osamdesetih. Problematika ovog jezera čija se veličina može porediti sa Balatonom, rešavana je metodama koje su zasnovane na uklanjanju uzroka, pre svega nutrijenata i sprečavanje daljeg zagađenja prodorom neprečišćene vode u jezero, umesto pogrešnog pristupa gde je pažnja fokusirana na uklanjanje simptoma.

Na osnovu primera viđenih prilikom posete Bodenskom jezeru i sugestija tamošnjih stručnjaka, ekspertski tim je predstavio pokazatelje na osnovu kojih smatraju da se sanacija Palića može izvršiti uz preduslov koji podrazumeva izgradnju nedostajućeg dela kanalizacione mreže na Paliću, zatim povezivanje sa Prečistačem i proširenje zaštitnog pojasa oko obale jezera, koja se graniči sa poljoprivrednim zemljištem. Na ovaj način bi se u jezersku vodu sprečio dalji prodor fosfora, herbicida, pesticida kao sastavnih delova veštačkih đubriva.

Izgradnja sistema prečišćavanja vode na Bodenskom jezeru bila je neophodna polazišna tačka, nakon čega je došlo do prvih poboljšanja kvaliteta jezerske vode. Analize ekspertskog tima na osnovu praćenja statističkih podataka zagađenja Palićkog jezera, takođe potvrđuju značajna poboljšanja nakon što je pokrenut sistem Prečistača.

Savet od strane Instituta za istraživanje jezera je da se jezero Palić isuši i da se uspostave uslovi koji podstiču regeneraciju ekosistema. Na osnovu iskustava sa sanacijom jezera Federse, koje je slične veličine i dubine kao Palićko, sa sličnim problemom pomora ribe, za sanaciju jezera je neophodno isušivanje u sledećoj fazi sanacije. Eksperti smatraju da do pojave pomora ribe dolazi jer su one višak u ekosistemu jezera, te se ekosistem na ovaj način oslobađao jednog stresnog faktora. U skladu sa tim je savet Instituta za istraživanje jezera, da se stvori ekosistem bez riba, što će ubrzati proces njegovog samoisceljenja. Sagledavajući prošla iskustva sa pokušajima sanacije jezera, evidentno je da je prve godine nakon isušivanja jezera kvalitet jezerske vode bio zadovoljavajući, međutim eko balans je ponovo narušen nestankom makrofita.

Za rehabilitaciju Bodenskog jezera bilo je potrebno dvadeset godina, a s obzirom da je Palić relativno plitko jezero, ekspertski tim smatra da će poboljšanje kvaliteta vode u jezeru biti vidljivo već u toku 3 do 5 godina, a potpuni oporavak se može očekivati za 10 godina.

Govoreći o troškovima sanacije, teško je napraviti paralelu zbog nemogućnosti poređenja dostupnosti i cene neophodnih supstanci koje eliminišu fosfor. Kod sanacije jezera Federse, gde je broj stanovnika oko 30 hiljada, godišnji troškovi prečišćavanja otpadnih voda su u okvirima od oko 70 hiljada evra.

Prezentacije uporednih iskustava rada Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kresbornu i Konstanzu i Postrojenja u Subotici, kao i rada Instituta za istraživanje Bodenskog jezera možete videti na sledećim link adresama:

http://www.vodovodsu.rs/4-Publikacije/258-Precistac-Kresbron-Konstanz

http://www.vodovodsu.rs/4-Publikacije/259-Institut-za-zastitu-Bodenskog-jezera