сеп
2012
21

URUČENI SERTIFIKATI ZA INTEGRISANE SISTEME MENADŽMENTA

PUT DO IZVRSNOSTI

U Hotelu Benczur, u Budimpešti, održana je 20. septembra 2012. godine svečana dodela sertifikata za Integrisane sisteme QMS i EMS, koji su dodeljeni JKP "Vodovod i kanalizacija" i JKP "Subotičke pijace". Sertifikate je uručio dr Rot Peter, predsednik CERTOP International Holdinga iz Budimpešte, Snežani Pejčić i Zonai Jožefu, predstavnicima istih preduzeća. Svečanosti je prisustvovao Modest Dulic, gradonačelnik Subotice, koji je naglasio značaj usvajanja i implementiranja evropski standarda u svim oblastima funkcionisanja i razvoja vitalnih delatnosti grada.

Šandor Tibor, generalni direktor CERTOP Srbija

VODEĆI U REGIONU – POSLOVANJE USAGLASILI SA EVROPSKIM STANDARDIMA

Meni je pripala čast da pozdravim svečani skup ispred međunarodne sertifikacione organizacije CERTOP INTERNACIONAL HOLDING-a iz Budimpešte i naših kancelarija iz Srbije - povodom predaje svečanih sertifikata, koje CERTOP dodeljuje samo najboljim organizacijama.

Posebno bih pozdravio:

-      Gospodina Modesta Dulića, gradonačelnika grada Subotice,

-      Gospođu Snežanu Pejčić, direktorku JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica,

-      Gospodina Belu Bodrogija, direktora JKP „Subotičke Pijace” Subotica,

-      Gospodina Slobodana Rašetu, konsultanta-eksperta iz Beograda,

-      Gospodina Dr. Róth Péter-a, Predsednika i direktora Certop International Holdinga iz Budimpešte

-      Gospođu Kasziba Zsuzsu, Direktorku Certop-a Mađarske, i

-      Naše drage goste i predstavnike Sedme sile iz Srbije.

Sertifikacijom Integrisanih menadžment sistema: Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica i JKP „Subotičke Pijace” Subotica  su dokazale da su vodeće organizacije među javnim komunalnim preduzećima u regionu a njihovo poslovanje u potpunosti su usaglasile sa Evropskim standardima, normativima i propisima.

Ocena naših proveravača iz Evropske Unije i Srbije je da i jedna i druga organizacija koristi savremene metode poslovanja, one čine velike korake i napore u sačuvanju i zaštiti čovekove okoline. Poseduju obrazovane, obučene i odgovorni kadrove, koje svoje radne zadatke obavljaju krajnje profesionalno a zahteve implementiranih sistema i standarda svakodnevno sprovode u delo.

Naši proveravači su visoko ocenili veliki doprinos Gospodina Slobodana Rašete, konsultanta – eksperta iz Beograda, koji je izradio savremeni i moćan alat, tj. elektronski - softver za uvođenje, praćenje i održavanje menadžment sistema u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.  Ovaj softver je revolucionalno delo i preko IPA konkursa biće primenjen prvenstveno u malim  i srednjim preduzećima, ne samo u Srbiji, nego i u Mađarskoj.

JKP „Subotičke Pijace“ Subotica je uspelo da svoje poslovanje u potpunosti prilagodi zahtevima napred pomenutih standarda i već niz godina redovno – svake godine uspevaju poboljšati funkcionisanje  istih u duhu postizanja još boljih poslovnih uspeha.

Želio bih da se zahvalim na ukazanom poverenju i svestručnoj saradnji, a mi kao CERTOP bićemo vam uvek veran poslovni partner, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti. Prisutnim dobitnicima sertifikata čestitam sa željom za dobro zdravlje i da praktičnom primenom zahteva implementiranih i sertifikovanih standarda postižu još bolje rezultate u poslovanju u narednom periodu !

direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica,

Snežana Pejčić, dipl.inž.građ.

POTVRDA KVALITETA USLUGA I POŽRTVOVANJA SVIH ZAPOSLENIH

Polazeći od činjenice da je delatnost kojom se naše preduzeće bavi, jedna od osnovnih potreba stanovništva koja zahteva neosporan visoki nivo usluga koje pružamo, kroz 50-godišnje postojanje prisutna je permanentna težnja našeg preduzeća da udovolji tim naizgled osnovnim potrebama, ali koje prate često vrlo složeni procesi rada. Takođe, neophodno je poštovati sve važeće zakonske norme i okvire. Smatramo, takođe da je zadovojstvo zaposlenih jedan od imperativa postojanja. Ako uzmemo u obzir i činjenicu da je dugogodišnja ekonomska i socijalna kriza od značajnog uticaja na razvoj naše infrastrukture i samog poslovanja, onda je dobijanje jednog ovakvog sertifikata gotovo podvig kojim s pravom možemo da se pohvalimo.

Mi u našem preduzeću smo prema sebi veoma strogi i često nezadovoljni pojedinim segmentima poslovanja, pa smo u permanentnom traganju da u okviru postojećih, najčešće veoma ograničavajućih okolnosti, unapredimo sopstveno poslovanje. U tom smislu, sve vreme postojanja preduzeća, usmereni smo na usvajanja novih znanja i pozitivnih iskustava kako drugih, naprednih, nama srodnih preduzeća, tako i naučnih ustanova.

U poslednje vreme učinili smo mnogo na unapređenju naših usluga prema korisnicima. Spomenula bih UPOV kojeg smo nedavno pustili u rad koji u segmentu prečišćavanja otpadnih voda predstavlja značajan korak pre svega u delu zaštite životne sredine, ali i u definisanju, tj. zaokruživanju procesa rada u našoj kompaniji. Takođe treba pomenuti i nekoliko strateških kapitalnih projekata koji spremno čekaju realizaciju već u narednoj 2013. godini u ukupnoj investicionoj vrednosti od oko 26 miliona evra, i koji su posledica jedne promišljene politike planiranja i razvoja, kako našeg preduzeća, tako i Grada. Ovi projekti podržavaju one tehnologije koje omogućavaju poštovanje svih domaćih, ali i evropskih standarda kvaliteta, naročito imajući u vidu mogućnost primene tzv. „zelenih“ tehnologija.

Osim ovoga, mislim da je ovom prilikom neophodno pomenuti našu stalnu komunikaciju i transparentnost odnosa sa potrošačima koja se ogleda kroz rad dispečerske službe i Call centra koji je 24 časa otvoren za sve primedbe i sugestije kao i naš sajt na kome je objavljena praktično kompletna slika poslovanja našeg preduzeća sa gotovo dnevnim ažuriranjem događaja. Radimo periodična i godišnja istraživanja zadovoljstva naših korisnika. Značajan je i naš jedinstveni projekat „Aquarius – Vodonoša grada“ koji svake godine (10 godina unazad) realizujemo sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a preko njih su uključeni i nastavnici, roditelji, prijatelji, mediji ... koji ima za cilj podizanje svesti o značaju vode i zaštitu tog dragocenog resursa. Putem internog glasila, biltena „Aqua“ svi zaposleni se periodično i godišnje informišu o svim značajnim aspektima poslovne politike, što je od velikog značaja imajući u vidu da skoro svaki drugi zaposleni prilikom obavljanja svojih svakodnevnih poslova ima intenzivne komunikacije sa našim potrošačima. Takođe, menadžment preduzeća godišnje putem eksterne, neutralne kompetentne ustanove vrši istraživanje zadovoljstva zaposlenih njihovom informisanošću, uticajem na odlučivanje, socijalno – ekonomskim položajem, uslovima rada, mogućnostima stručnog osposobljavanja, napredovanja na poslu i odnosom lojalnosti prema preduzeću. Permanentno se radi na razvoju poslovno informacionog sistema, kao i na utvrđivanju merljivih indikatora putem benchmarkinga, a na osnovu međunarodno priznate metodologije Svetske asocijacije voda (i vodovoda).

Prateći rezultate ovih analiza uočavamo, da naše interno nezadovoljstvo je zapravo neosnovano i da smo u državnom okruženju u mnogim segmentima delovanja svakako lider, ali i da možemo u mnogo čemu da se takmičimo i sa onim srodnim kompanijama koje posluju u značajno povoljnijim ekonomskim uslovima. U okvirima saradnje sa EBRD, Delegacijom EU u Srbiji, kolegama iz Mađarske, Hrvatske, Holandije, Austrije, Nemačke ... dobijali smo i dobijamo zvanične i nezvanične visoke ocene i komplimente.

Sve ovo je uticalo da menadžment našeg preduzeća donese odluku o uvođenju sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i zaštite životne sredine 14001 kako bismo precizno definisali procese rada u preduzeću i kako bismo izbegli prosečnost u ovim delovima rada gde ona postoji i kako bi se ta prosečnost pretvorila takođe u izvrsnost. Očekujemo da će nam implementacija ovog standarda omogućiti značajne uštede resursa,  ljudskih i materijalnih i svih drugih. Očekujemo uskoro i dobijanje akreditiva naše laboratorije za baždarenje vodomera, što je zapravo zadovoljenje standarda ISO 17001. U planu nam je da s’početka 2013. godine uvedemo i standarde koji se odnose na zaštitu na radu i postupka akreditacije laboratorija za kontrolu kvaliteta pitke i otpadnih voda.

Rekla bih na kraju da je ovaj sertifikat potvrda kvaliteta naših pruženih usluga prema građanima, visoke svesti i često požrtvovanosti svih zaposlenih u preduzeću, ali i opredeljenosti da i dalje težimo ka novim znanjima i naprednim tehnologijama uz poštovanje gotovo svih priznatih međunarodnih standarda. Ovo je i potvrda ovakve opredeljenosti našeg osnivača – Grada Subotice koji nam pruža takođe veliku podršku u ostvarenju naših ciljeva. Ovo je i značajna osnova za širenje i uvođenje ovakvog sistema i u drugim JKP istih ili srodnih delatnosti, ali i prema velikom broju naših dobavljača koji svoje proizvode i usluge takođe ugrađuju u naš krajnji kvalitet, kako osnovnih tako i pratećih procesa rada.

Zahvaljujem se svim svojim kolegama zaposlenim u našem preduzeću, čestitam im na ovakvoj potvrdi njihov rada, zalaganja i znanja.

Zahvaljujem se na uspešnoj saradnji na putu do sertifikacije i primene ovih standarda konsultantu, g-dinu Slobodanu Rašeti čija nam je pomoć bila zaista značajna, naravno i g-dinu Šandoru Tiboru ispred kompanije CERTOP Srbija. Zahvaljujem se svim međunarodnim proverivačima i CERTOP International Holdingu i naravno našem gradonačelniku, g-dinu Modestu Duliću na podršci Grada, ali i vama – predstavnicima medija koji promovišete ovakve afirmativne događaje.

Modest Dulić, gradonačelnik Subotice

POTVRDA AFIRMACIJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA I URBANOG DUHA SUBOTICE

Imam danas veliko zadovoljstvo i ponosan sam što prisustvujem uručenju sertifikata za primenu međunarodnih standarda predstavnicima ova dva JKP-a. Zadovoljstvo je tim pre veće što dobijanje ovih sertifikata zapravo potvrđuje subotičku dugogodišnju tradiciju stvaranja afirmativnog građanskog društva i urbanog duha. U okviru ovih karakteristika je i stalna težnja našeg grada za usvajanje i implementiranje visokih naprednih standarda u svim oblastima funkcionisanja i razvoja.

Kada je reč o funkcionisanju javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova čiji smo mi osnivač veoma je važno da njihova afirmativnost bude permanentna kako bismo najoptimalnije moguće iskoristili dragocene najčešće vrlo ograničene rersurse, ali kako bismo s druge strane, iskoristili vrednosti i potencijale gotovo neograničenog ljudskog resursa kojim raspolažemo.

U tom smislu za nas je veoma važno što jedna od vitalnih delatnosti kakva je delatnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ je učinila jedan ovakav značajan korak ka unapređenju svog poslovanja koji će posledično doneti viši kvalitet življenja gotovo svih naših građana i koji će značajno uticati na unapređenje zaštite životne sredine, kako u našem gradu, tako i u okruženju. Osim toga mislim da će ovo doprineti našim naporima za privlačenje novih investicija i investitora a što će uticati na nova zapošljavanja kao jednom od prioriteta gradske politike.

Grad Subotica je u svojoj istoriji uvek bio značajno geografsko središte gde se ukrštaju istok i zapad i razvijen trgovački centar. U tom smislu u sadašnjosti usvajanje standarda poslovnosti i kvaliteta usluga JKP „Subotičke pijace“ je takođe veoma važan napredak u pogledu nadogradnje njihove delatnosti koji je do sada dokazan organizacijom već tradicionalnog Međunarodnog i regionalnog sajma privrede i preduzetništva „Subotica“, čiji je suorganizator i sam Grad Subotica. 

Čestitajući kako predstavnicima prisutnih kompanija, ali i svim zaposlenima u njima, na početku svog mandata učiniću u narednom periodu korake motivacije usmerene ka menadžmentima ostalih preduzeća čiji smo osnivač da pristupe sertifikaciji i primeni ovih i drugih međunarodnih standarda. Siguran sam da mi to neće biti težak posao i da ćemo u relativno kratkom narednom periodu moći da se pohvalimo rezultatom koji smo postigli, što će rezultirati podizanjem nivoa usluga u gotovo svim segmentima u našem gradu, a i šire jer će se i njihovi partneri ugledati na njih te ćemo na taj način značajnouticati da nam svima život bude ugodniji, da pojedinačno budemo efikasniji, obrazovaniji i zadovoljniji.