окт
2012
12

AKCIJA JESENJEG OČITAVANJA VODOMERA

AKCIJA JESENJEG OČITAVANJA VODOMERA

U periodu od 15. do 24. oktobra 2012. godine radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica vršiće očitavanje vodomera u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji široke potrošnje.    

         Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati svoje stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP „Vodovod i kanalizacija“

  • radnim danima u vremenu od 07.00 do 15.00 časova lično,
  • ili putem telefona na broj 55 77 11.

         Evidentirano stanje vodomera odnosiće se na obračun utroška vode, kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od tri meseca, odnosno za avgust, septembar i oktobar tekuće godine. Prethodno očitavanje vodomera je vršeno od 15. jula ove godine, tako da i u mesecu oktobru počinje od istog dana.

         Cena za čistu vodu kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda ostaje nepromenjena, što znači da:

  • za 1 m3 čiste vode ona iznosi 43,09 dinara sa pripadajućim PDV od 8%,
  • a za potrošače koji koriste i usluge javne kanalizacije, 1 m3 obračunava se po ceni od 83,35 dinara, takođe sa pripadajućim PDV.

         Potrošači koji su prekoračili blok tarifu, to jest limit mesečne potrošnje od 25 m3 po domaćinstvu na osnovu Odluke Grada Subotica o merama i normativima za racionalnu prosečnu potrošnju, razlika u potrošnji biće obračunata po ceni koja važi za poslovne potrošače.

         Imajući u vidu da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, bez obzira na nivo potrošnje vode, do svakog potrošača treba da obezbedi propisane količine zdrave sanitarno – higijenske i mikrobiološki ispravne vode za piće, pod odgovarajućim pritiskom u cevovodima, kao i precizno evidentiranje, obračuna i naplate potrošnje, a koji troškovi ne terete strukturu cene 1 m3 vode, sprovodi se odluka Gradskog veća o obavezi plaćanja mesečnog iznosa od 96,00 dinara po svakom ispostavljenom računu na ime naknade za pogonsku spremnost sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

            Pošto je tačno očitano stanje na vodomeru u obostranom interesu, molimo sve potrošače da pripreme šahte gde je smešten vodomer tako da one budu suve, čiste i pristupačne čitačima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.