мај
2013
31

NA KELEBIJI ODRŽAN SEMINAR O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

ZAKONSKE OBAVEZE I PRIMERI DOBRE PRAKSE

U petak, 31. maja 2013. godine, na Kelebiji je održan jednodnevni seminar o rodnoj ravnopravnosti. Seminar je održan u organizaciji Pokrajinskog ombudsmana, uz podršku Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN). Učesnici seminara bili su zaposleni u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a predavači su bili Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog ombudsmana, te Dragan Božanić i Andrijana Čović. Seminar je organizovan kako bi se zaposleni u ovom javnom komunalnom preduzeću upoznali sa zakonskim obavezama u ovoj oblasti, i primerima dobre prakse u drugim sredinama.

Teme seminara bile su:
Razumeti pojmove pol i rod, rodna ravnopravnost
Razumeti kako rodna (ne)ravnopravnost utiče na položaj žena i muškaraca
Upoznati se sa zakonskim obavezama u oblasti rodne ravnopravnosti
Razumeti kako rodna ravnopravnost doprinosi boljem poslovanju kompanije
Upoznati se sa Principima Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i razmotriti mogućnost njihove primene
Upoznati se sa primerima dobre prakse.

U Srbiji je zabeležen napredak po pitanju rodne ravnopravnosti, i to najviše u sferi obrazovanja, čulo se na seminaru.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov, izjavila je da je potrebno da javna preduzeća rodnu ravnopravnost primenjuju u svom svakodnevnom radu, i ističe dobar primer kojim je na teritoriji pokrajine za sada jedino preduzeće Elektrovojvodina postupilo po pitanju rodne ravnopravnosti, dok je JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica među prvim lokalnim javnim komunalnim preduzećima u Vojvodini koja su se odazvala pozivu za ovu vrstu treninga svojih zaposlenih..

U Srbiji je zabeležen napredak po pitanju rodne ravnopravnosti, i to najviše u sferi obrazovanja, što dokazuje veći broj žena koje upisuju i završavaju fakultete, i aktivnije angažovanje u biznisu. Međutim, zbog nezaposlenosti, i dalje se beleži diskriminacija po pitanju njihovog zapošljavanja, rečeno je takođe u okviru seminara.

Seminar je održan u hotelu Majur na Kelebiji.