окт
2013
14

Regionalna prezentacija o pokazateljima uspešnosti komunalnih preduzeća

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica među najuspešnijim u zemlji

U Medija-centru Gradske kuće u petak, 11.10.2013. godine je održana regionalna prezentacija projekta pod nazivom „Srbija: Poređenje pokazatelja uspešnosti komunalnih preduzeća i ocena pouzdanosti podataka za period od 2008. do 2012. godine“ – Benčmarking II. Cilj ovog projekta koji se realizuje u periodu od aprila do decembra 2013. godine je iniciranje nacionalnog sistema poređenja pokazatelja uspešnosti (benčmarkinga) vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u Republici Srbiji.

Projekat sprovodi Inter-institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije (IPM), uz podršku Svetske banke i uz učešće Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) kao zainteresovane strane. U projektu učestvuje 30 javno-komunalnih preduzeća iz Srbije. Podršku projektu dalo je i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Republike Srbije, kao ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti.

Učesnike skupa pozdravili su ispred Grada Suboticai dali podršku ovom projektu Maria Kern Šolja, predsednik Skupštine grada i Dragi Vučković, član Gradskog veća zadužen za investicije i razvoj.

Vođa projekta IPM, Aleksandar Krstić, ukazao je da se ovaj projekat finansira od strane Svetske banke po IBNET metodologiji. Ova metodologija je, dodao je, za razliku od EBC (razvijene zemlje i operateri vodovoda i kanalizacije Holandije, Belgije, Nemačke i skandinavskih zemalja) transparentna i usmerena na praćenje pokazatelja uspešnosti regulative poslovanja, organizacije, tehnike i tehnologije, investicija i razvoja, kao i ekonomičnosti i rentabilnosti u javnim preduzećima, uočavanja nepravilnosti i nedostataka i put ka standardima u interesu zadovoljstva krajnjih potrošača i korisnika.

Sanda Nastić, eksterni auditor iz Novog Sada i Petar Doroslovački, predstavnik poslovodstva subotičkog „Vodovoda“ za realizaciju ovog projekta, prezentovali su benefite i koristi od ovog projekta za lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća čija je delatnost vezana za vodovod i kanalizaciju.

Prezentovani su, takođe, i pokazatelji uspešnosti subotičkog i novosadskog „Vodovoda“ u odnosu na još 28 JKP koja su dostavila preko 100 korisnih podataka za realizaciju ovog projekta. Pri tome je naglašeno da je subotički „Vodovod“ prošao eksternu reviziju podataka u pogledu njihove tačnosti i pouzdanosti izvora, odnosno načina njihovog prikupljanja i obrade putem informacionih sistema i tehnologija i da je time obezbedio akreditaciju.

Kroz prezentaciju se moglo uočiti da je subotički „Vodovod“ među najuspešnijim u odnosu na preostala takva preduzeća u Srbiji u pogledu: najmanjeg broja zaposlenih u odnosu na km vodovodne i kanalizacione mreže, broja priključaka i populaciju koja koristi ove usluge, najmanjeg broj pucanja cevi u odnosu na km vodovodne mreže, stopostotnog merenja potrošnje vode putem vodomera, gubitaka vode u sistemu vodosnabdevanja, stopostotnog sekundarnog prečišćavanja otpadnih voda, najmanjeg broja reklamacija i žalbi potrošača u odnosu na broj priključaka, visokog stepena naplate u najkraćem roku od 87 dana (prosek u Srbiji je preko 200 dana) i visokog stepena produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.

Posebno je istaknut visoko kvalitetan saradnički odnos između subotičkog JKP „Vodovod i kanalizacija“ i lokalne samouprave.

Eksterni audit/revizija tačnosti podataka i pozdanosti izvora podataka

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, ponedeljak, 07.10.2013. godine

Ocena glavnog auditora, Zlatka Arvajia, Novi Sad

Smatram jučerašnji audit  izuzetno uspešanim, prvenstveno zbog Vašeg pristupa samom Benčmarkingu. Iskreno, ovakvo interesovanje i angažovanost jednog preduzeća tokom ovog projekta (računajući i prošlogodišnji pilot) do sada nisam sretao. Zbog toga Vas još jednom pozivam da posetite sa svojim kolegama naše preduzeće (JKP ViK Novi Sad, prim. D.P.) i da tako nastavimo saradnju. U tom duhu Vas pozdravljam i želim dalji uspeh u radu.
 

Rbr

Vrsta kontrolisanih podataka - kategorije

Ocena u %

1

Institucionalni podaci

91 %

2

Tehnički podaci

86 %

3

Podaci o troškovima, prihodima i investicijama

100 %

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je akreditovano za učešće u ovom Projektu na nacionalnom nivou jer je ocena pouzdanosti podataka za svaku kategoriju

veća od 70 % !

Ocena auditora, Miodraga Rosića, predstavnika Projekta EU za razvoj lokalnih infrastruktura MIASP Srbija

JKP ViK Subotica je zasnovano prema potrebama grada Subotice kao osnivača preduzeća i vlasnika sistema ViK. Preduzeće je organizovano na obračunske jedinice i troškovne centre sa razvijenim instrumentima GIS, SCADA i računovodstvenim sistemom koji su integrisani u jedinstven informacioni sistem (MIS). Svi procesi rada obavljanja i razvoja delatnosti definisani su procedurama na bazi uvedenih i primenjenih međunarodnih standarda: ISO 9001 i ISO 14001.

Informacija o međunarodnom auditu/reviziji i učešću JKP u

projektu Benchmakinga po metodologiji EBRD – EBC

Informacija IPM Srbija, Aleksandra Krstića, vođe nacionalnog Projekta

JKP ViK Subotica je zapravo u obavezi prema EBRD da sprovodi benčmarking kroz EBC. Ovo je još jedna novost u vezi sa vašim preduzećem koja me je oduševila, a međunarodni audit vam svakako sleduje http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2012/43472.shtml.