јун
2014
27

ODRŽANA NADZORNA PROVERA IMS i HACCP

ZADRŽAVANJE SERTIFIKATA BEZ DODATNIH USLOVA

Obaveštavamo, pre svega, naše korisnike usluga i javnost, da je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica tokom jučerašnje (26. juna 2014.) nadzorne provere uspešno dokumentovalo i u praksi dokazalo posvećenost funkcionisanju i razvoju osnovnih delatnosti prema međunarodnim standardima.

Nadzornu proveru druge godine od sertifikovanja sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane, na osnovu standarda ISO 9001, 14001 i HACCP, vršili su eksterni proverivači iz za to ovlašćene organizacije „CERTOP Srbija“.

Proverom je utvrđeno da rukovodstvo svoje obaveze i delovanje sprovodi usklađeno sa zakonskim propisima i prema međunarodnim standardima, koji su usredsređeni na krajnje korisnike usluga. Pri tome, kontrolom procesa javne nabavke, utvrđeno je da se sredstva troše pravilno,  odgovorno i transparentno, te da se redovito vrši vrednovanje dobavljača proizvoda i vršilaca usluga.

Posebnu pažnju proverivači su posvetili planiranju, upravljanju i organizaciji proizvodnih delatnosti preduzeća i radom na unapređenju procesa rada putem neprekidnog postupka merenja, analiza i poboljšanja.

Kontrolom Izvorišta u Bajmoku i Centralnog gradskog kompleksa vodosnabdevanja, Vodozahvata – I, utvrđeno je da oni obezbeđuju pouzdanu i sa aspekta zdravlja, bezbednu proizvodnju, preradu i isporuku vode korisnicima usluga.

Proces prečišćavanja otpadnih voda, kontrolom na subotičkom gradskom prečistaču, ocenjen je kao jedan od tehničko - tehnološko najmodernijih u širem okruženju, sa dobro projektovanim kapacitetima rada i, što je najvažnije, izlaznim kvalitetom prečišćene vode koji je usklađen sa Direktivama EU i zahtevima standarda zaštite životne sredine.

Rad pogonskih i zajedničke Laboratorije za kontrolu kvaliteta, kako pijaće, tako i otpadnih voda, ocenjen je kao jedan od najboljih primera prakse u Srbiji. Takođe, ocenjen je značajan napredak u procesu Projektovanja i izgradnje kapitalnih i sekundarnih objekata i vodovodne i kanalizacione mreže. Posebno su i visoko ocenjeni napori rukovodnog i stručnih timova da razvojne pravce, planove i mogućnosti preduzeća prezentuju svim gradskim i prigradskim mesnim zajednicama i da pismeno u zadatom roku dostave odgovore na sva njihova postavljena pitanja.

Proverom je utvrđen i visoki kvalitet dokumentacije, evidencija i zapisa koji na osnovu merenih planskih ciljeva i zadataka gornje ocene provere potvrđuju. Kako samo pamtimo lepe stvari, neophodno je ubuduće PAŽLJIVO ZAPISIVATI i one loše, procenjivati posledice i rizike, utvrđivati uzroke i donositi mere za njihovo otklanjanje – jedno je od retkih, ali značajnih predloženih područja poboljšanja Integrisanog Menadžment Sistema (IMS) za narednih godinu dana, do resertifikacione provere, u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica!

Predstavnik rukovodstva za IMS:                                                         v.d. direktor JKP:

Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.                                                 Valerija Tot Godo, dipl.ekon.