јул
2014
31

OCENE I ZAKLJUČCI SAVETA ZA KVALITET JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA

Osnovna delatnost preduzeća funkcioniše sigurno i pouzdano

U skladu sa ciljevima kvaliteta Integrisanog Menadžment Sistema na osnovu međunarodnih standarda koji se primenjuju u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Savet za kvalitet ovog Preduzeća je na današnjem sastanku (30.07.2014.) doneo  za period I – VI 2014. godine

OCENE I ZAKLJUČKE EFIKASNOSTI I KVALITETA

EKONOMIKE POSLOVANJA, PROIZVODNJE I USLUGA

OD ZNAČAJA ZA ZADOVOLJSTVO KRAJNJIH KORISNIKA USLUGA

Planom poslovanja za 2014. godinu koji je bio postavljen metodom upravljanja merljivim ciljevima i aktivnostima svih procesa rada, analizirani su i kao pozitivni ocenjeni pokazatelji efikasnosti i efektivnosti preduzeća, smanjenja tehničkih i ekonomskih gubitaka i smanjenja troškova poslovanja.

Na ekonomiku poslovanja značajan uticaj je imalo u poslednja dva meseca neodobravanje povećanja cena usluga kroz umanjenje prihoda. Sprovođenje politike cena usluga je usložilo efekte poslovanja i zbog nastalih negativnih kursnih razlika u sklopu obaveza vraćanja anuiteta kredita EBRD za izgradnju gradskog Prečistača otpadnih voda.

Stepen naplate usluga je konstantan i u granicama planiranog, na višem nivou od mnogih drugih JKP i gradova Srbije. Primetna je stagnacija smanjivanja nivoa dugovanja koja je direktno vezana za platežnu sposobnost korisnika usluga, bez obzira na, inače visoki stepen i kvalitet angažovanja naših zaposlenih i službe koje intenzivno komunicira sa korisnicima i rešava ove probleme refinansiranjem dugovanja.

Ispunjavajući svoje planski predviđene obaveze u pogledu obezbeđenja sredstava za nabavku materijala i usluga, isplatu zarada i drugih obaveza zaposlenima, troškova amortizacije i drugih troškova, Preduzeće nije ušlo u rizik nelikvidnosti.

Osnovna delatnost, proizvodnja i prerada vode za piće, distribucija, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, funkcionisali su sigurno, pouzdano i bez značajnijih prekida. Na osnovu svakodnevnog uzorkovanja i rezultata analiza, kao i kontrole od strane akreditovanih laboratorija Zavoda za javno zdravlje, voda za piće je mikrobiološki ispravna, zaštićena od spoljnih uticaja i u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Kvalitet prečišćene otpadne vode je u skladu sa prihvaćenim Direktivama EU u pogledu maksimalno dozvoljenih koncentracija i obaveznog procenta smanjenja parametara kvaliteta izlazne u odnosnu na ulaznu otpadnu vodu.

Jedinstveni problem, kada je u pitanju osnovna delatnost, se javlja u tome što se osnovna infrastruktura – objekti i mreža, održavaju na funkcionalnom nivou, pretežno interventnim održavanjem. Nedostatak sredstava, nemogućnost proširenja i osvežavanja mlađom u odnosu na starosno iscrpljenu radnu snagu zbog zakonskih ograničenja, kao i složeni mehanizmi procesa javnih nabavki koji više štite ponuđače, utiču na skoro simbolični doprinos planskom preventivnom održavanju, proširenju priključenja, unapređenju i modernizaciji sistema. Neophodno je u saradnji sa Gradom revidirati Generalni razvojni plan, strateške pravce razvoja delatnosti i na osnovu prihvatljivog od više scenarija, u skladu sa mogućnostima, a ne samo potrebama, opredeliti se za prioritete. U suprotnom, preti nam da će stanje infrastrukture upravljati nama, a ne obrnuto!

Procenat od svega 0,98 pismenih reklamacija i žalbi u odnosu na ukupan broj od 34653 korisnika ukazuje na veoma nizak stepen njihovog nezadovoljstva isporučenim obimom i kvalitetom usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Приложени фајлови

  1. Извештај И-ВИ 2014
    (901 KB) 01.08.2014.