окт
2009
29

RACIONALIZACIJA JAVNOG SEKTORA

Ovih dana završeno je istraživanje na temu "Osnove za pristup racionalizaciji JKP vodovoda i kanalizacije u okviru projekta Racionalizacija javnog sektora". Ovo istraživanje obavljeno je na inicijativu i u organizaciji JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, u kojem je učešće uzelo 15 ovih preduzeća iz Srbije i 6 iz bližeg međunarodnog okruženja. Povod za istraživanje dat je u sledećem pismu.


Poznato nam je, na osnovu ranijih iskustava do sada, da su zakoni, uredbe, odluke i mere Vlade, kao i na time bazirana akta organa lokalne samouprave, a koja su se odnosila na neke kontrolne ili restriktivne mere i aktivnosti, najviše pogađala javna i javna komunalna preduzeća, čiji je osnivač lokalna samouprava. Najčešće se to događa bez ikakvih kriterijuma i dubljih sagledavanja po organizacioni, ekonomski, socijalni, funkcionalni i razvojni položaj ovih preduzeća.
Takođe, poznato nam je da Vlada i lokalne samouprave trenutno pripremaju uslove za realizaciju projekta ,,Racionalizacija javnog sektora" sa ciljem rasterećenja raspoloživih budžetskih sredstava. U javnosti je data napomena da će se ovaj projekat realizovati zaključno sa nivoom JP i JKP, sa merama koje će se odnositi na smanjenje postojeće radne snage ili sredstava za mase zarade zaposlenih u ovim preduzećima.
Takvi zahtevi će se, najverovatnije, ispoljiti u uputstvima lokalnih samouprava za izradu planova i programa poslovanja JP i JKP za 2010. godinu, počevši od uobičajenog datuma, oko 15-20. oktobra ove godine, sa mogućom ad hock direktivom za planirano smanjenje radne snage ili mase sredstava za zarade od 10 ili 20% ...
Ovde bih posebno istakli neke specifičnosti JKP koja obavljaju delatnosti vodovoda i kanalizacije:
- ova preduzeća ne spadaju po nomenklaturi u budžetska preduzeća i ustanove;
planiranje organizacija i finansiranja funkcionalnosti i razvoja ovih preduzeća sprovode se na osnovu dugoročnih strategija razvoja za period od 20 godina, srednjoročnih i godišnjih planova i programa poslovanja. Svako ,,iskakanje" iz tog hodograma imaće dugoročnije posledice po funkcionisanje i razvoj ovih vitalnih sistema;
- ova preduzeća obavljaju delatnosti koje predstavljaju prirodni monopol. To znači da u jednom gradu ili opštini ne postoje dva JKP ili više koja obavljaju delatnost vodovoda i kanalizacije, te se ne mogu donositi mere koje samo u jednoj sredini za svoju osnovu imaju poređenja u pogledu racionalnosti i efikasnosti.

Upravo iz ovih razloga, predlažemo Vam da se, sa ciljem studioznijeg, sistematičnijeg pristupa, kao argumentacije, obezbede podaci putem indikatora iz više gradova, odnosno JKP koja obavljaju delatnosti vodovoda i kanalizacije, a koji se odnose na racionalnost i efikasnost ovih preduzeća. Podsećamo Vas da je 12 naših JKP već učestvovalo u projektu ,,Vodosnabdevanje – razvojne mogućnosti i primena benčmarkinga" čiji je autor Mse Dušan Lukić iz Sombora, kojim su prikupljeni podaci koji se odnose na 2006. i 2007. godinu.
JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica obraća se direktorima JKP vodovoda i kanalizacije iz Sombora, Novog Sada, Inđije, Sremske Mitrovice, Pančeva, Zrenjanina, Kragujevca, Niša, Užica, Šapca, Kruševca, Valjeva, Zaječara, Kraljeva, Pirota i Čačka da nam dostave podatke i indikatore za 2008. godinu po priloženom upitniku, najkasnije do 10. oktobra 2009. godine.

Istraživanje se može pogledati na
http://www.vodovodsu.rs/index.php/informacije/publikacije