окт
2009
29

OBAVEŠTENJE O KONTROLNIM – SEKUNDARNIM VODOMERIMA

Ovih dana su u Dispečerskoj i Službi za reklamacije potrošača JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica evidentirana pitanja i zahtevi za objašnjenja jednog značajnog broja građana koji su u svojim stanovima dobili ponudu od jedne trgovačke firme za kupovinu kontrolnih ili sporednih vodomera.
Interesovanja potrošača za ovakvim vidom merenja utroška vode prvenstveno su motivisana ekonomskim razlozima, što podrazumeva želju potrošača u ovakvim objektima da se preciznije meri utošak vode za svaki stan i da se plaća stvarno utošena voda u domaćinstvu. Ovakve želje i očekivanja razumljiva su ako se ima u vidu da mesečni utrošak vode po članu domaćinstva u ovim objektima često dostiže i preko 8 m3 dok je prosečni utrošak vode u objektima individualnog stanovanja više nego upola manji. Ovo se može pripisati samo neracionalnoj potrošnji vode u zgradama sa više stanara a posledica je nedomaćinskog i nemarnog odnosa prema vodi.
JKP "Vodovod i kanalizacija" u potpunosti podržava svaku inicijativu koja za cilj ima da se pijaća voda kao iscrpan i teško obnovljiv resurs, zaštiti od rasipanja i prekomerne potrošnje. U tom smislu prilikom izrade Ugovora o pružanju usluga na osnovu preporuka Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj, u ovaj pravni akt ugrađeni su i članovi koji regulišu ugradnju sporednih vodomera u objektima kolektivnog stanovanja. Ovaj Ugovor o pružanju usluga koji Grad u ime potrošača sklapa sa davaocem usluga tj. sa JKP "Vodovod i kanaizacija" jedan je osnovni pravni akt u ovoj sferi a njegova primena očekuje se od 01.januara 2011. godine. Potrebno je naglasiti da je trenutno u izradi i nova "Odluka o javnom vodovodu i kanalizaciji", a kojom će se definisati potrebni uslovi i načini ugradnje, održavanja, očitavanja i naplate putem sporednih vodomera.
Baš iz razloga što nisu propisani zakonski i normativni, kao ni tehnički uslovi ugradnje, održavanja, kontrole, očitavanja i naplate ovih vodomera, upozoravamo potrošače da ne nasedaju na pomenute trgovačke ponude, da ne ulaze u nepotrebne novčane izdatke, dok se sva otvorena pitanja oko primene ovih vodomera zakonski ne reše.
TA OTVORENA PITANJA SU SLEDEĆA:
Pitanja zakonske regulative
Zakon o komunalnim delatnostima predviđa da je obaveza JKP „Vodovod i kanalizacija“ da obezbedi snabdevanje vodom potrošača do glavnog vodomera a od glavnog vodomera počinju interne instalacije potrošača na kojima komunalno preduzeće nema pravo da vrši intervencije.
Zakon o merama i mernim instrumentima ne predviđa način i period baždarenja ovakvih uređaja.
Sistem evidencije, obračuna i naplate u slučaju ugradnje i primene ovih uređaja takođe nije propraćen adekvatnim zakonskim rešenjima itd.
Pitanja tehničkih uslova ugradnje
Potrebno je utvrditi i definisati minimalne tehničke uslove za ugradnju sporednih vodomera, ukoliko unutrašnje instalacije omogućuju nezavisno merenje po stanovima:
Maksimalni broj sporednih vodomera po stanu ( u nekim stanovima 4 i više vertikala napajaju potrošna mesta) Po međunarodnim standardima koja se MORAJU primenjivati i kod nas u sklopu tehničkih uslova, nakon donošenja zakonskih mogućnosti, sekundarni vodomeri, odnosno merna mesta moraju biti dostupna za očitavanje i kontrolu, znači oni moraju biti ispred stanova, u ugradbenim zidnim ormarima u zajedničkom etažnom delu.
Minimalan broj korisnika koji treba da pristupi odn. da ugradi sporedne vodomere u zgradi i način obračuna ukoliko nije obaveza potpunog pristupanja ovakvom sistemu merenja.
Način raspodele utroška ostvarenog sa zajedničkih potrošnih mesta, kao što su utrošak sa hidranta, baštenske slavine , stepenišne slavine ili izmeštenih potrošnih mesta npr. u garažama pojedinih stanara.
Naplata utoška koji nije registrovan zbog neispravnosti vodomera i regulisanje njegovog udela u raspodeli prema glavnom vodomeru.
Klasa preciznosti ugrađenih vodomera koji mora da prati klasu preciznosti glavnog vodomera.
Vrsta vodomera ( vodomeri na daljinsko očitavanje ili klasični)
Način održavanja , baždarenja način obezbeđivanja dostupnosti vodomera.
Pitanja imovinsko - pravnih odnosa
Sporedni vodomeri su isključivo instalisani u stanovima potrošača pa je potrebno regulisati pristupačnost vodomeru radi održavanja, kontrole zaštitnih obeležja , zakonske zamene, očitavanja i dr. Potrebno je iznaći efikasan način da se obezbedi izvršenje gore navedenih radnji u datom vremenu.
Obaveza svakog stanara je i snašanje troškova periodičnog baždarenja sekundarnog vodomera pa je pitanje nadležnosti troškova demontaže i ugradnje.

Nabrojana su samo najznačajnija otvorena pitanja na koje je potrebno odgovoriti kako bi se stekli svi uslovi za početak ugradnje sporednih vodomera da bi zaživeo ovakav sistem merenja i naplate pijaće vode. Sa svoje strane JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica će u narednom periodu organizovati stručnu raspravu radi definisanja uslova za uvođenje ovog sistema u saradnji sa predstavnicima osnivača, republičkom Direkcijom za mere i dragocene metale i predstavnicima potrošača – korisnika usluga.