јул
2015
1

NOVI SERTIFIKATI BEZ DODATNIH USLOVA

Ovlašćena sertifikaciona kuća „CERTOP“ Srbija je u petak, 26. juna 2015. godine izvršila Resertifikacionu proveru primene menadžment sistema kvaliteta i zaštite životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001, kao i sistema HACCP za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane.

„NOVI SERTIFIKATI BEZ DODATNIH USLOVA“

Saopštili proverivači Juhászné Eke Veronika, diplomirani mašinski inžinjer i ekonomista i Harmat Éva, diplomirani tehnolog, na završnom sastanku sa poslovodstvom preduzeća

Ovlašćena sertifikaciona kuća „CERTOP“ Srbija je u petak, 26. juna 2015. godine izvršila Resertifikacionu proveru primene menadžment sistema kvaliteta i zaštite životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001, kao i sistema HACCP za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane.

Ovi sistemi sertifikovani su i implementirani u rad JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica od juna 2012. godine.

Resertifikaciona provera je bila sveobuhvatna, što znači da je provera vršena na svim objektima i za sva područja:

 •   proizvodnje, prerade i distribucije vode sa kontrolom kvaliteta vode za piće
 •   odvođenja i prečišćavanja sa kontrolom kvaliteta otpadnih voda
 •   projektovanja i izgradnje objekata, vodovodne i kanalizacione mreže
 •   prateće servisne usluge glavnim procesima.

Proverivači, Juhászné Eke Veronika, diplomirani mašinski inžinjer i ekonomista i Harmat Éva, diplomirani tehnolog, na završnom sastanku su saopštili rukovodstvu preduzeća sledeće generalne

O c e n e:

 1. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica predstavlja jedan veoma složen tehničko – tehnološki sistem koji u potpunosti vlada menadžmentom kvaliteta i zaštite životne sredine, bez neusaglašenosti sa zahtevima ISO 9001 i 14001 i predložiće CERTOP Srbija da se ovom preduzeću ponovo dodele sertifikati.
 2. HACCP sistem je veoma dobro postavljen, Plan obezbeđenja zdravstvene ispravnosti vode za piće kao hrane je veoma dobro dokumentovan i primenjuje se, pruža dobre rezultate i zahteva da se ne odstupi od proizvodnje, prerade i distribucije vode, dobre za zdravlje korisnika.
 3. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je implementirao ISO standarde i HACCP kao alate za uspešno poslovanje, funkcionisanje i svoj razvoj. Simbolično rečeno, „ovi sistemi ne da su oživeli, nego uspravno hodaju u preduzeću.“

Z a k lj u č k e:

 1. Saradnja svih rukovodilaca, stručnjaka i saradnika, pretežno mladih, koji su učestvovali u ovoj proveri, bila je na veoma zavidnom nivou, u skladu sa rezultatima efektivnosti i efikasnosti proveravanog sistema.
 2. Posebno se ističe prihvatanje i sprovođenje svih predloženih područja za poboljšanje iz prethodne, prošlogodišnje provere.
 3. Takođe, posebno se ističe sveobuhvatna i sadržajna baza podataka i softveri koji su izradili stručnjaci iz samog preduzeća za upravljanje merljivim opštim i posebnim ciljevima i zadacima, utvrđenim u godišnjim i razvojnim planovima (posebno za upravljanje voznim parkom, eksploatacijom elektro i hidromašinske opreme i informatičkim resursima). Kao novine, istaknuti su novi softveri u odnosu na proteklih godinu dana: za upravljanje investicionim ciklusom i Intranet – interna elektronska oglasna tabla, kojom se pospešuje informisanje i aktivno učešće zaposlenih u informisanju. Takođe je istaknut visoki nivo uređenosti, jednostavnosti i sadržaja Internet stranice preduzeća.
 4. Praćenje reklamacija i žalbi potrošača je na informatičkom i operativnom nivou veoma dobro rešeno, odgovori se daju u relativno brzim rokovima, primetan je trend pada opravdanih reklamacija i žalbi. To je potvrđeno i uvidom u zapisnik nadležne tržišne inspekcije.
 5. Zadovoljstvo zaposlenih je na osnovu istraživanja poraslo u odnosu na poslednje takvo rađeno 2012. godine, što ukazuje na to da su zaposleni lojalni i vole da rade u ovom preduzeću.
 6. Veoma je dobro organizovana i realizovana simulacija reagovanja zaposlenih na akcidentalne pojave i prilozi sa nje u javnosti, jer se na taj način stiče poverenje javnosti i korisnika usluga u spremnost odgovora preduzeća na vanredne prilike i podiže nivo bezbednosne kulture, kako zaposlenih i imovine, tako i životnog okruženja.
 7. Poslovni krug uprave i objekata preduzeća su veoma čisti i uredni, kao i uređenost i obeležavanje unutrašnjeg i spoljnjeg magacina.
 8. Data je preporuka da menadžment sačuva ovaj stručni tim i atmosferu koja vlada među zaposlenima.

Preporuke i područja za poboljšanje:

 1. Veća pažnja i češće etaloniranje/overavanje mernih instrumenata, pogotovo u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode za piće, u odnosu na periode utvrđene zakonskim propisima, zbog svakodnevne upotrebe i veka trajanja instrumenata.
 2. Dublja selekcija nastalog otpada iz procesa rada, pogotovo plastičnog otpada.
 3. Pristup većim uštedama energenata u odnosu na sadašnji nivo, za dobrobit organizacije i društva, na održiv način, kako se to ne bi negativno odrazilo na kvantitet i kvalitet procesa rada.
 4. Više pažnje treba posvetiti obezbeđenju, implementaciji i primeni propisa i direktiva Evropske unije, pogotovo u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, koji se primenjuju i daju pozitivne rezultate u praksi zemalja EU.
 5. Softver za upravljanje investicionim ciklusom treba nadograditi sa ekonomsko-finansijskim praćenjem parametara, kako bi se stekla saznanja i iskustva za ekonomično vođenje budućih projekata.
 6. Predlaže se organizacija simulacije alternativnog načina snabdevanja korisnika vodom za piće, usled akcidentalne pojave zagađenja distributivne mreže.

Autori teksta:

Dragan Radulović, operativni saradnik za IMS

Petar Doroslovački, predstavnik rukovodstva za IMS