сеп
2016
22

SERTIFIKATI SISTEMA UPRAVLJANJA SUBOTIČKOG „VODOVODA“ – ODBRANJENI!

Proveru izvršili proveravači Sertifikacione kuće "CERTOP" Srbija

Nezavisni proveravači Sertifikacione kuće „CERTOP“ Srbija su u sredu, 21. septembra 2016. godine izvršili proveru Integrisanog menadžment sistema (IMS) kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i HACCP sistema za zdravstvenu bezbednost vode za piće kao hrane u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Tri proveravača kontrolisali su primenu sprovođenja zahteva međunarodnih ISO standarda na objektima, sa zaposlenima i procesima rada u oblastima primene standarda: u proizvodnji, tretmanu, distribuciji i kontroli kvaliteta vode za piće, odvođenju, prečišćavanju i kontroli kvaliteta otpadnih voda i projektovanju objekata vodovoda i kanalizacije.

Posebno su kontrolisali realizaciju ciljeva i politike IMS putem rukovodstva preduzeća, kao i procese javnih nabavki, magacinskog poslovanja, Call centra kao i objekte i ljudstvo u procesima proizvodnje i usluga na centralnom gradskom izvorištu Vodozahvat I, Bajmoku i na gradskom prečistaču otpadnih voda.

Prilikom iznošenja završnog izveštaja, saopšteno je od strane proveravača da nisu ustanovljene neusaglašenosti, na osnovu čega su svi do sada dobijeni sertifikati – odbranjeni do nadzorne provere sledeće godine.

Pored zadovoljstva kompletnom organizacijom, kvalitetom i efikasnošću proizvodnje i usluga na osnovu kontrolisanih učinaka, dokumentacije i procedura, posebno je istaknuta primena savremenih menadžment veština u radu preduzeća, koje se odnose na Projekte: Benčmarking, Energetska efikasnost,  Asset Management – Upravljanje infrastrukturnim sredstvima, Kontroling i partnerstvo sa Gradskim Vodovodom Budimpešte na razmeni savremenih iskustava reprezentatitvne prakse.

Takođe, pored urednog funkcionisanja delatnosti prema korisnicima usluga, posebno je naglašena realizacija kapitalnih investicija putem kredita i donacija EBRD i KfW banke, u cilju dostupnosti infrastrukture i zadovoljavanja potreba građana, privrednih subjekata i ustanova.