okt
2016
7

JN 45-1-61-2016

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta

- partija 1. Online oprema
- partija 2. Merači nivoa mulja u taložnicima
- partija 3. Buster pumpe
- partija 4. Recirkulaciona pumpa

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (128 KB) 07.10.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (657 KB) 07.10.2016.
 3. Pitanje i odgovor
  (199 KB) 14.10.2016.
 4. Odluka o dodeli ugovora
  (1 MB) 20.10.2016.
 5. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 1
  (108 KB) 26.10.2016.
 6. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 3
  (108 KB) 26.10.2016.
 7. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 2
  (108 KB) 28.10.2016.
 8. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 4
  (108 KB) 16.11.2016.