окт
2016
11

JN 45-1-66-2016

Lična zaštitna sredstva i oprema - partija 1 – zaštitna odela

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (125 KB) 11.10.2016.
 2. Конкурсна документација
  (451 KB) 11.10.2016.
 3. Питање и одговор
  (264 KB) 20.10.2016.
 4. Одлука о додели уговора
  (461 KB) 27.10.2016.
 5. Обавештење о закљученом уговору
  (116 KB) 03.11.2016.