nov
2016
24

JN 45-1-74-2016

PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U TOKU IZGRADNJE SA TEHNIČKOM KONTROLOM


Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 24.11.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (330 KB) 24.11.2016.
 3. Pitanje i odgovor
  (243 KB) 28.11.2016.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (767 KB) 28.11.2016.
 5. Obaveštenje o produženju roka
  (184 KB) 28.11.2016.
 6. Situacija za poziciju 1
  (644 KB) 28.11.2016.
 7. Situacija za poziciju 2
  (1 MB) 28.11.2016.
 8. Situacija za poziciju 3-1
  (575 KB) 28.11.2016.
 9. Situacija za poziciju 3-2
  (579 KB) 28.11.2016.
 10. Situacija za poziciju 4
  (1 MB) 28.11.2016.
 11. Situacije za poziciju 5-1 i 5-2
  (24 KB) 28.11.2016.
 12. Situacija za poziciju 6
  (4 MB) 28.11.2016.
 13. Situacija za poziciju 7
  (2 MB) 28.11.2016.
 14. Pitanje i odgovor
  (243 KB) 01.12.2016.
 15. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (448 KB) 01.12.2016.
 16. Obaveštenje o produženju roka
  (174 KB) 01.12.2016.
 17. Odluka o dodeli ugovora
  (1 MB) 16.12.2016.
 18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  (107 KB) 29.12.2016.