дец
2016
5

JN 45-1-78-2016

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

putem okvirnog sporazuma

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (119 KB) 05.12.2016.
 2. Конкурсна документација
  (349 KB) 05.12.2016.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (637 KB) 16.12.2016.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (105 KB) 23.12.2016.