dec
2016
8

JN 45-1-80-2016

PREMIJA OSIGURANJA

- partija 1: osiguranje imovine
- partija 2: osiguranje vozila
- partija 3: osiguranje zaposlenih

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (127 KB) 08.12.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (499 KB) 08.12.2016.
 3. Pitanje i odgovor
  (155 KB) 12.12.2016.
 4. Pitanje i odgovor
  (150 KB) 12.12.2016.
 5. Pitanje i odgovor
  (161 KB) 14.12.2016.
 6. Pitanje i odgovor
  (135 KB) 15.12.2016.
 7. Pitanje i odgovor
  (161 KB) 15.12.2016.
 8. Pitanje i odgovor
  (139 KB) 15.12.2016.
 9. Pitanje i odgovor
  (130 KB) 15.12.2016.
 10. Pitanje i odgovor
  (173 KB) 16.12.2016.
 11. Pitanje i odgovor
  (197 KB) 16.12.2016.
 12. Pitanje i odgovor
  (183 KB) 16.12.2016.
 13. Pitanje i odgovor
  (155 KB) 16.12.2016.
 14. Pitanje i odgovor
  (171 KB) 16.12.2016.
 15. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (1 MB) 16.12.2016.
 16. Obaveštenje o produženju roka
  (168 KB) 16.12.2016.
 17. Odluka o dodeli ugovora
  (989 KB) 23.12.2016.
 18. obaveštenje o zaključenom ugovoru-Premije osiguranja - partija 2. osiguranje vozila
  (100 KB) 06.01.2017.
 19. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 1
  (206 KB) 18.01.2017.
 20. Obaveštenje o zakjučenom ugovoru - Partija 3
  (199 KB) 18.01.2017.