dec
2016
12

JN 46/1-18-2016

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

Otvoreni postupku javne nabavke putem okvirnog sporazuma

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (137 KB) 12.12.2016.
 2. Konkursna dokumentacija
  (796 KB) 12.12.2016.
 3. Pitanje i odgovor
  (211 KB) 22.12.2016.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 23.12.2016.
 5. Pitanje i odgovor
  (423 KB) 23.12.2016.
 6. Pitanje i odgovor
  (199 KB) 26.12.2016.
 7. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (2 MB) 26.12.2016.
 8. Pitanje i odgovor
  (275 KB) 28.12.2016.
 9. Pitanje i odgovor
  (2 MB) 30.12.2016.
 10. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (482 KB) 04.01.2017.
 11. Obaveštenje o produženju roka
  (165 KB) 04.01.2017.
 12. Pitanje i odgovor
  (266 KB) 06.01.2017.
 13. Pitanje i odgovor
  (679 KB) 09.01.2017.
 14. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (212 KB) 10.01.2017.
 15. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava
  (4 MB) 03.05.2017.
 16. Poziv za podnošenje pounda
  (137 KB) 12.05.2017.
 17. Konkursna dokumentacija
  (774 KB) 12.05.2017.
 18. odluka o zakjucenju okvirnog sporazuma
  (847 KB) 20.06.2017.
 19. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (224 KB) 13.07.2017.