дец
2016
12

JN 46/1-18-2016

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

Otvoreni postupku javne nabavke putem okvirnog sporazuma

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (137 KB) 12.12.2016.
 2. Конкурсна документација
  (796 KB) 12.12.2016.
 3. Питање и одговор
  (211 KB) 22.12.2016.
 4. Измена и допуна конкурсне документације
  (2 MB) 23.12.2016.
 5. Питање и одговор
  (423 KB) 23.12.2016.
 6. Питање и одговор
  (199 KB) 26.12.2016.
 7. Измена и допуна конкурсне документације
  (2 MB) 26.12.2016.
 8. Питање и одговор
  (275 KB) 28.12.2016.
 9. Питање и одговор
  (2 MB) 30.12.2016.
 10. Измена и допуна конкурсне документације
  (482 KB) 04.01.2017.
 11. Обавештење о продужењу рока
  (165 KB) 04.01.2017.
 12. Питање и одговор
  (266 KB) 06.01.2017.
 13. Питање и одговор
  (679 KB) 09.01.2017.
 14. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  (212 KB) 10.01.2017.
 15. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права
  (4 MB) 03.05.2017.
 16. Позив за подношење поунда
  (137 KB) 12.05.2017.
 17. Конкурсна документација
  (774 KB) 12.05.2017.
 18. одлука о закјуцењу оквирног споразума
  (847 KB) 20.06.2017.
 19. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (224 KB) 13.07.2017.