апр
2017
18

JN 45/10-2017

Elaborat o zonama sanitarne zaštite i projekat hidrogeoloških istraživanja sa tehničkom kontrolom

- partija 1: Projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda Vodozahvata I u Subotici;
- partija 2: Projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda Mala Bosna;
- partija 3: Projekat hidrogeoloških istraživanja, elaborat o rezervama podzemnih voda Bački Vinogradi;
- partija 4: Elaborat o zonama sanitarne zaštite na Vodozahvatu I u Subotici

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (128 KB) 18.04.2017.
 2. Конкурсна документација
  (648 KB) 18.04.2017.
 3. Питање и одговор
  (338 KB) 25.04.2017.
 4. Одлука о додели уговора
  (2 MB) 04.05.2017.
 5. Обавештење о закљученом уговору - Парија 1
  (107 KB) 18.05.2017.
 6. Обавештење о закљученом уговору - Парија 2
  (107 KB) 18.05.2017.
 7. Обавештење о закљученом уговору - Парија 3
  (107 KB) 18.05.2017.
 8. Обавештење о закљученом уговору - Парија 4
  (107 KB) 18.05.2017.