јун
2017
13

JN 45/19-2017

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - okvirni sporazum -

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (125 KB) 13.06.2017.
 2. Конкурсна документација
  (351 KB) 13.06.2017.
 3. Питање и одговор
  (95 KB) 20.06.2017.
 4. Измена и допуна конкурсне документације
  (646 KB) 20.06.2017.
 5. обавештење о продузењу рока
  (97 KB) 20.06.2017.
 6. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (954 KB) 03.07.2017.
 7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (164 KB) 21.07.2017.