jun
2017
13

JN 45/19-2017

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - okvirni sporazum -

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (125 KB) 13.06.2017.
 2. Konkursna dokumentacija
  (351 KB) 13.06.2017.
 3. Pitanje i odgovor
  (95 KB) 20.06.2017.
 4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  (646 KB) 20.06.2017.
 5. obaveštenje o produzenju roka
  (97 KB) 20.06.2017.
 6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (954 KB) 03.07.2017.
 7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (164 KB) 21.07.2017.