јун
2017
28

JN 46/3-2017

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

- partija 1: Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema
- partija 2: Održavanje sistemskog softvera sa administracijom
- partija 3: Održavanje web aplikacija izgrađenih u Apex tehnologiji

Приложени фајлови

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
  (281 KB) 28.06.2017.
 2. Конкурсна документација
  (538 KB) 28.06.2017.
 3. Одлука о додели уговора у преговарчком поступку
  (1 MB) 11.07.2017.
 4. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (217 KB) 27.07.2017.
 5. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (219 KB) 27.07.2017.
 6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  (217 KB) 27.07.2017.