jun
2017
28

JN 46/3-2017

ODRŽAVANJE ORACLE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

- partija 1: Održavanje Oracle poslovno-informacionog sistema
- partija 2: Održavanje sistemskog softvera sa administracijom
- partija 3: Održavanje web aplikacija izgrađenih u Apex tehnologiji

Priloženi fajlovi

 1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  (281 KB) 28.06.2017.
 2. Konkursna dokumentacija
  (538 KB) 28.06.2017.
 3. Odluka o dodeli ugovora u pregovarčkom postupku
  (1 MB) 11.07.2017.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (217 KB) 27.07.2017.
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (219 KB) 27.07.2017.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (217 KB) 27.07.2017.