јул
2017
14

JN 45/27-2017

REZERVNI DELOVI FINIH REŠETKI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (129 KB) 14.07.2017.
 2. Конкурсна документација
  (2 MB) 14.07.2017.
 3. Одлука о додели уговора
  (511 KB) 26.07.2017.
 4. обавештење о закјученом уговору
  (188 KB) 03.08.2017.