авг
2017
18

JN 45/35-2017

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske  hemikalije

- partija 2. Laboratorijsko staklo

- partija 3. Bakteriološke podloge

- partija 4. Reagensi i detektori hlora

- partija 5. Laboratorijski materijal

- partija 6. Rezervni delovi instrumenata

- partija 7. Filter papiri

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (128 KB) 18.08.2017.
 2. Конкурсна документација
  (846 KB) 18.08.2017.
 3. Питање и одговор
  (181 KB) 22.08.2017.
 4. Питање и одговор
  (162 KB) 22.08.2017.
 5. Измена конкурсне документације
  (420 KB) 22.08.2017.
 6. Обавештење о продужењу рока
  (171 KB) 22.08.2017.
 7. Питање и одговор
  (147 KB) 24.08.2017.
 8. Питање и одговор
  (163 KB) 24.08.2017.
 9. Питање и одговор
  (180 KB) 24.08.2017.
 10. Питање и одговор
  (179 KB) 25.08.2017.
 11. Одлука о додели уговора
  (2 MB) 07.09.2017.
 12. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
  (207 KB) 14.09.2017.
 13. Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
  (114 KB) 15.09.2017.
 14. Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
  (212 KB) 19.09.2017.
 15. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (214 KB) 21.09.2017.
 16. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  (219 KB) 25.09.2017.
 17. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (211 KB) 04.10.2017.
 18. Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
  (206 KB) 04.10.2017.