avg
2017
18

JN 45/35-2017

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske  hemikalije

- partija 2. Laboratorijsko staklo

- partija 3. Bakteriološke podloge

- partija 4. Reagensi i detektori hlora

- partija 5. Laboratorijski materijal

- partija 6. Rezervni delovi instrumenata

- partija 7. Filter papiri

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (128 KB) 18.08.2017.
 2. Konkursna dokumentacija
  (846 KB) 18.08.2017.
 3. Pitanje i odgovor
  (181 KB) 22.08.2017.
 4. Pitanje i odgovor
  (162 KB) 22.08.2017.
 5. Izmena konkursne dokumentacije
  (420 KB) 22.08.2017.
 6. Obaveštenje o produženju roka
  (171 KB) 22.08.2017.
 7. Pitanje i odgovor
  (147 KB) 24.08.2017.
 8. Pitanje i odgovor
  (163 KB) 24.08.2017.
 9. Pitanje i odgovor
  (180 KB) 24.08.2017.
 10. Pitanje i odgovor
  (179 KB) 25.08.2017.
 11. Odluka o dodeli ugovora
  (2 MB) 07.09.2017.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (207 KB) 14.09.2017.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (114 KB) 15.09.2017.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7
  (212 KB) 19.09.2017.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  (214 KB) 21.09.2017.
 16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (219 KB) 25.09.2017.
 17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (211 KB) 04.10.2017.
 18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5
  (206 KB) 04.10.2017.