сеп
2017
21

JN 45/38-2017

HEMIKALIJE ZA TRETMAN OTPADNIH VODA - PARTIJA 2 - GVOŽĐE HLORID

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (132 KB) 21.09.2017.
 2. Конкурсна документација
  (346 KB) 21.09.2017.
 3. Питање и одговор
  (149 KB) 28.09.2017.
 4. Одлука о додели уговора - Партија 2
  (618 KB) 11.10.2017.
 5. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (201 KB) 03.11.2017.