нов
2017
17

JN 45/43-2017

Raščišćavanje terena na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (246 KB) 17.11.2017.
 2. Конкурсна документација
  (465 KB) 17.11.2017.
 3. Одлука о додели уговора
  (499 KB) 04.12.2017.
 4. Обавештење о закљученом уговору
  (197 KB) 15.12.2017.