нов
2017
27

JN 45/47-2017

SERVIS PUMPI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Putem okvirnog sporazuma

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (275 KB) 27.11.2017.
 2. Конкурсна документација
  (664 KB) 27.11.2017.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (562 KB) 07.12.2017.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (227 KB) 14.12.2017.