дец
2017
6

JN 45/51-2017

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Putem okvirnog sporazuma

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (259 KB) 06.12.2017.
 2. Конкурсна документација
  (510 KB) 06.12.2017.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (387 KB) 19.12.2017.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (235 KB) 28.12.2017.