dec
2017
6

JN 45/51-2017

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Putem okvirnog sporazuma

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (259 KB) 06.12.2017.
 2. Konkursna dokumentacija
  (510 KB) 06.12.2017.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (387 KB) 19.12.2017.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (235 KB) 28.12.2017.