dec
2017
18

JN 45/62-2017

BRAVARSKI I STRUGARSKI MATERIJAL

- partija 2. Sitan bravarski materijal
- partija 3. Trapezni lim

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (246 KB) 18.12.2017.
 2. Konkursna dokumentacija
  (595 KB) 18.12.2017.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (6 MB) 19.12.2017.
 4. Obaveštenje o produženju roka
  (179 KB) 19.12.2017.
 5. odluka o dodeli ugovora partija 2 3
  (698 KB) 29.12.2017.
 6. obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2
  (224 KB) 05.01.2018.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  (206 KB) 18.01.2018.