јан
2018
11

ЈН 45/63-2017

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИИЈЕ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Путем оквирног споразума

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (269 KB) 11.01.2018.
 2. Конкурсна документација
  (526 KB) 11.01.2018.
 3. питање и одговор
  (189 KB) 16.01.2018.
 4. измена и допуна конкурсне документације
  (638 KB) 16.01.2018.
 5. Обавестење о продузењу рока
  (170 KB) 16.01.2018.
 6. Конкурсна документација - пречишћени текст
  (538 KB) 18.01.2018.
 7. Обавештење о продужењу рока
  (169 KB) 18.01.2018.
 8. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (842 KB) 31.01.2018.
 9. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (229 KB) 13.02.2018.