јан
2018
16

ЈН 45/68-2017

Услужно одржавање и поправка возила и великих радних машина

партија 4: Сервисирање и одржавање возила која су у гарантном року (ДАЦИА ВОЗИЛА)

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (279 KB) 16.01.2018.
 2. Конкурсна документација
  (589 KB) 16.01.2018.
 3. Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија 4
  (949 KB) 31.01.2018.
 4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 4
  (196 KB) 06.02.2018.