мај
2018
24

ЈН 46/5-2018

Хемикалије за прераду воде

Отворени поступак

- партија 1: течни хлор
- партија 2: фери сулфат
- партија 3: натријумхипохлорит

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (160 KB) 24.05.2018.
 2. Конкурсна документација
  (682 KB) 24.05.2018.
 3. Информација - Партија 2
  (124 KB) 25.05.2018.
 4. Измена конкурсне документације
  (98 KB) 15.06.2018.
 5. Одлука о додели уговора - Партија 1 и Партија 3
  (2 MB) 17.07.2018.
 6. Одлука о обустави поступка - Партија 2
  (1 MB) 17.07.2018.
 7. Обавештење о обустави поступка - Партија 2
  (722 KB) 30.07.2018.
 8. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (739 KB) 08.08.2018.
 9. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  (743 KB) 08.08.2018.