јун
2018
1

ЈН 45/13-2018

ВОДОМЕРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- партија 1 – водомери
- партија 2 – резервни делови за IKOM водомере
- партија 3 – резервни делови за INSA водомере
- партија 4 – pvc заштитни прстенови

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (251 KB) 01.06.2018.
 2. Конкурсна документација
  (865 KB) 01.06.2018.
 3. Одлука о додели уговора - закључењу оквирног споразума
  (2 MB) 18.06.2018.
 4. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (328 KB) 27.06.2018.
 5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3
  (170 KB) 27.06.2018.
 6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2
  (155 KB) 29.06.2018.
 7. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
  (329 KB) 03.07.2018.