јун
2018
25

ЈН 45/16-2018

УСЛУГА МАСОВНЕ ШТАМПЕ И ИЗРАДА КОВЕРАТА

Оквирни споразум

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуде
  (309 KB) 25.06.2018.
 2. Конкурсна документација
  (599 KB) 25.06.2018.
 3. Питање и одговор
  (246 KB) 02.07.2018.
 4. Измена конкурсне документације
  (1 MB) 02.07.2018.
 5. Обавештење о продужењу рока
  (131 KB) 02.07.2018.
 6. Одлука о закључењу оквирног споразума
  (380 KB) 10.07.2018.
 7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  (129 KB) 20.07.2018.