jul
2018
18

JN 46/7-2018

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

Otvoreni postupak

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja
- partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja
- partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem
- partija 4: Sonde za merenje pH i EP
- partija 5: Pumpa za FeCl3
- partija 6: Regulator rada duvaljke

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (199 KB) 18.07.2018.
 2. Konkursna dokumentacija
  (3 MB) 18.07.2018.
 3. Izmena konkursne dokumentacije
  (2 MB) 03.08.2018.
 4. Odluka o obustavi postupka partija 1
  (307 KB) 29.08.2018.
 5. odluka o dodeli ugovora
  (1 MB) 29.08.2018.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
  (340 KB) 05.09.2018.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  (792 KB) 07.09.2018.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6
  (728 KB) 07.09.2018.
 9. obavestenje o obustavi partija 1
  (515 KB) 10.09.2018.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3
  (790 KB) 10.09.2018.
 11. obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 5
  (797 KB) 20.09.2018.